Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh

Họ và tên You Bảo Vy
Giới tính Nữ
Sinh ngày 03/07/2013
CMND Hộ chiếu số C6488271 cấp tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Căn hộ A05-06 Khu căn hộ Hoàng Anh Thanh Bình, đường 17, phường Tân Hưng, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Ngày thông báo

31/01/2019

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam