Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

Họ và tên RA SEON IN
Giới tính Nam
Sinh ngày 26/08/2013
CMND Hộ chiếu số C0964017 cấp ngày 16/10/2015 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện quốc tế Đồng Nai, tỉnh Đồng Nai
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Phú Cang 1 Bắc, xã Vạn Phú, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
Ngày thông báo

03/08/2018

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam