Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên Đào Nguyễn Thái Toàn
Giới tính Nam
Sinh ngày 05/03/1987
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Hà Nội
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú Số 230 đường Giáp Bát, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội
Ngày thông báo

25/07/2018

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam