Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng

Họ và tên LÊ LIM SOO MIN
Giới tính Nữ
Sinh ngày 23/07/2000
CMND 225621343
Cấp Ngày 09/03/2017
Cấp tại Công an tỉnh Khánh Hòa
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp
Nơi thường trú Tạm trú tại số 72 Dương Đình Nghệ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng
Ngày thông báo

21/06/2018

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam