Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Họ và tên Vũ Duy Hiếu
Giới tính Nam
Sinh ngày 11/03/1993
CMND 031753787
Cấp Ngày 22/10/2008
Cấp tại Thành phố Hải Phòng
Nơi sinh Bệnh viện phụ sản, thành phố Hải Phòng
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam, Australia
Nghề nghiệp Kinh doanh
Nơi thường trú Thông Mai Sơn, xã Nhân Hòa, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng
Ngày thông báo

29/05/2018

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam