Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương

Họ và tên LEE YU MY
Giới tính Nữ
Sinh ngày 20/07/2013
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Việt Nam
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thôn Tường Vu, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương.
Ngày thông báo

02/05/2018

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam