Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Họ và tên Kang Min Jeong Trang
Giới tính Nữ
Sinh ngày 27/12/2015
CMND Hộ chiếu số C3794575 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp ngày 23/8/2017
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện Quốc tế Green, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Dân tộc
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Nhà số 04/4/109 Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng
Ngày thông báo

04/04/2018

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam