Sở Tư pháp thành phố Hà Nội

Họ và tên Lee Thái Thành
Giới tính Nữ
Sinh ngày 24/08/2016
CMND
Cấp Ngày
Cấp tại
Nơi sinh Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec Times City, Hà Nội
Dân tộc Kinh
Quốc tịch Việt Nam
Nghề nghiệp Còn nhỏ
Nơi thường trú Thông Mai Phúc, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội
Ngày thông báo

02/04/2018

Người xin thôi quốc tịch Việt Nam