Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017(19/05/2015)

Chiều 13/5, Chi bộ Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017. Đồng chí Lê Thị Hoàng Yến, Thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Bá Yên, Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội.

Long An triển khai thí điểm việc xây dựng và đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở giai đoạn từ năm 2015-2016 trên địa bàn tỉnh (21/05/2015)

Nhằm triển khai thí điểm việc xây dựng và đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở (sau đây viết tắt là Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg), kịp thời tổng kết, rút kinh nghiệm, tiến tới triển khai thực hiện đồng bộ thống nhất xây dựngđịa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong toàn tỉnh, ngày 05/5/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành Kế hoạch số 531 /KH-HĐPH về việc triển khai thí điểm việc xây dựng và đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở giai đoạn từ năm 2015-2016 trên địa bàn tỉnh. Theo đó: