Tài liệu phục vụ đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển (10/09/2014)

Nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển trong cán bộ, nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài; tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế biển, đảo và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, ngày 07/7/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ban hành Công văn số 2988/HĐPH hướng dẫn tổ chức đợt cao điểm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển.

Hà Nam: Tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở(16/09/2014)

Sáng ngày 16/9//2014, tại Ủy ban nhân dân xã Thi Sơn, huyện Kim Bảng tỉnh Hà Nam, Sở Tư pháp tỉnh Hà nam  đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở. Dự lớp tập huấn có Đồng chí Đào Đình Tùng - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, các đồng lãnh đạo Phòng Tư pháp huyện, lãnh đạo UBND xã. Học viên được triệu tập là Tổ trưởng Tổ hòa giải ở cơ sở, công chức Tư pháp – Hộ tịch và Trưởng Ban Tư pháp các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thi Sơn, tổng số hơn 200 người.