Thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp (27/11/2014)

Triển khai Kế hoạch thực hiện Quyết định số 09/2013/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014-2016), ngày 24/11/2014, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ký Quyết định số 3154/QĐ-BTP về việc thành lập Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật của Bộ Tư pháp.

Hội thi tìm hiểu pháp luật về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai(28/11/2014)

Trong khuôn khổ triển khai thực hiện hoạt động chỉ đạo điểm Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016”, ngày 27/9/2014, Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên, xã Bảo Hà tổ chức Hội thi tìm hiểu pháp luật về hình sự, ma túy và tệ nạn xã hội dưới hình thức sân khấu hóa.