Thay Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương(03/11/2014)

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1974/QĐ-TTg ngày 30/10/2014 về việc thay đổi Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương. Theo đó, ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp thay bà Nguyễn Thúy Hiền làm Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương.

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Phụ nữ và Pháp luật” năm 2014(10/11/2014)

Nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014 và thực hiện Kế hoạch phối hợp số 2815/KHPH-STP-HLHPN ngày 01/8/2013 của Sở Tư pháp và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố về đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật cho phụ nữ, hòa giải ở cơ sở và lồng ghép giới trong xây dựng pháp luật trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 - 2017, Sở Tư pháp phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thi “Phụ nữ và pháp luật” năm 2014.