Khánh Hòa:Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.(18/01/2016)

Ngày 14/01/2016, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.