Tài liệu giới thiệu Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020” (ban hành kèm theo Quyết định số 1056/QĐ-BTP ngày 08/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp), Bộ Tư pháp đã tổ chức biên soạn Tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, các quy định của Hiến pháp năm 2013 về các quyền dân sự, chính trị.

Bộ Tư pháp tổ chức Đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng(17/11/2015)

Thực hiện Kế hoạch số 267/KH-BTP ngày 27/01/2015 của Bộ Tư pháp về kiểm tra tình hình thực hiện Luật hòa giải ở cơ sở và Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015, từ ngày 11 đến 13/11/2015, Đoàn kiểm tra liên ngành do đồng chí Uông Ngọc Thuẩn – Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật, Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại thành phố Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Khánh Hòa: Tổ chức Hội nghị giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh lần 3 năm 2015.(20/11/2015)

Chiều ngày 20/11/2015, UBND tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị giới thiệu văn bản quy phạm pháp luật mới cho cán bộ chủ chốt của tỉnh lần 3 năm 2015. Tham dự Hội nghị có hơn 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; các báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cán bộ pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và đại diện UBND các huyện, thị xã, thành phố. Đến dự Hội nghị có đồng chí Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Nguyễn Duy Bắc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.