Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 và hướng dẫn thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015.

Ngày 03/8/2015 Bộ Tư pháp ra Quyết định số 1454/QĐ-BTP ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015. Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2015 có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, sau khi có ý kiến thống nhất của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 2788/BTP-PBGDPL ngày 03/8/2015 về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật năm 2015.

Tọa đàm "Các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh, thiếu niên"(25/08/2015)

Thực hiện Kế hoạch Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015, chiều ngày 21/8/2015, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam phối hợp với Bộ Tư pháp tổ chức Tọa đàm về "Các mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên".

Sóc Trăng: Triển khai các văn bản pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số(26/08/2015)

Ngày 26/8/2015, Sở Tư pháp Sóc Trăng phối hợp với Ban Dân tộc tổ chức hội nghị triển khai các văn bản pháp luật cho 350 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Thị Thu Vân, Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Lý Bình Cang, Tỉnh ủy viên - Trưởng Ban Dân tộc và đại diện lãnh đạo Phòng Dân tộc các huyện, thị xã, thành phố.