Phiên họp lần thứ 4 Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương(02/03/2015)

Chiều nay (12/02), Chủ tịch Hội đồng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã chủ trì Phiên họp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục Trung ương (gọi tắt là Hội đồng TƯ) lần thứ 4 nhằm tập trung tổng kết hoạt động của Hội đồng các cấp năm 2014, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp công tác năm 2015.

Sở Tư pháp Khánh Hòa: Gặp mặt và chúc tết cộng tác viên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh(13/02/2015)

Chiều 10/02/2015, Sở Tư pháp Khánh Hòa tổ chức gặp mặt và chúc tết cộng tác viên Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật (Trang thông tin) nhân dịp Xuân Ất Mùi 2015. Tham dự buổi gặp mặt có tập thể Ban Giám đốc Sở, các đồng chí Trưởng, Phó Phòng chuyên môn, các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm thuộc Sở cùng với 20 cộng tác viên tích cực của Trang thông tin.