Tây Ninh: Sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015(29/06/2015)

Ngày 12.6.2015, Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2015. Dự Hội nghị có ông Nguyễn Hữu Ngân – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh. Ông Nguyễn Văn Rộng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.