Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật cho các tỉnh Tây Bắc năm 2016

10/10/2016

Thực hiện Quyết định số 275/QĐ-BTP ngày 25/2/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công năm 2016 của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Trong ngày 06-07/10/2016, tại Điện Biên,Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức “Hội nghị tập huấn chuyên sâu về theo dõi tình hình thi hành pháp luật”. Đồng chí Đặng Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp đã phát biểu khai mạc chỉ đạo Hội nghị và trực tiếp truyền đạt một số chuyên đề tại Hội nghị tập huấn.Tham dự Hội nghị tập huấn là các đại biểu đại diện Lãnh đạo và các cán bộ làm công tác theo dõi thi hành pháp luậtcủa các sở, ban, ngành trên địa bàn 3 tỉnhĐiện Biên, Lai Châu, Sơn La.

 
Nhằm trang bị cho đội ngũ công chức làm công tác theo dõi thi hành pháp luật những kiến thức cơ bản về theo dõi thi hành pháp luật, nội dung chương trình tập huấn tập trung cung cấp, trang bị cho học viên một số vấn đề chung về theo dõi thi hành pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật và những kiến thức cơ bản về xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kế hoạch liên ngành về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Xem xét tính hợp Hiến, hợp pháp; tính thống nhất, tính đồng bộ và tính khả thi của văn bản quy phạm pháp luật; Xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; xây dựng báo cáo theo dõi thi hành pháp luật; Xử lý thông tin về tình hình thi hành pháp luật; kiểm tra công tác theo dõi thi hành pháp luật; Sự phối hợp và huy động sự tham gia của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân trong việc triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; Thực trạng và các giải pháp trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hiện nay.
Hội nghị tập huấn cũng là diễn đàn để các đồng chí học viên trao đổi,thảo luận về những vấn đề liên quan, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai thực hiện Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản về theo dõi thi hành pháp luật, đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật, nâng cao chất lượng của công tác này tại các địa phương và góp phần thiết thực triển khai thực hiện nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới./.
 
Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật