Họp BST, TBT xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình THPL

29/09/2016

Sáng ngày 29/9/2016, Bộ Tư pháp đã tổ chức phiên họp thứ hai của Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật. Thứ trưởng Đinh Trung Tụng Trưởng Ban soạn thảo chủ trì cuộc họp.

  Tham dự cuộc họp còn có các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập là đại diện của các bộ, ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan như: Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Hội Luật gia Việt Nam, Sở Tư pháp TP. Hà Nội, đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.
Tại cuộc họp, đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Bộ Tư pháp (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) đại diện Thường trực Tổ biên tập trình bày dự thảo Tờ trình, các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung và một số vấn đề xin ý kiến Chính phủ liên quan đến dự thảo Nghị định. Theo đó, trên cơ sở nghiên cứu bước đầu, Thường trực Tổ biên tập đã sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP gồm: Mục đích theo dõi thi hành pháp luật; phạm vi trách nhiệm theo dõi THPL của các Bộ, ngành, địa phương; nội dung theo dõi và hoạt động theo dõi THPL; xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật; kiểm tra công tác quản lý nhà nước về theo dõi THPL và việc THPL….
Trao đổi, thảo luận tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hà Nội, đồng chí Tống Thị Thanh Nam cho rằng, trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác theo dõi THPL cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện nội dung theo dõi THPL và thẩm quyền theo dõi của các Bộ, ngành, địa phương. Nhìn nhận từ mối quan hệ với Luật Ban hành văn bản QPPL, đồng chí Trần Văn Đạt - Phó Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung và xây dựng pháp luật, Bộ Tư pháp đề nghị xem xét kỹ hơn về phạm vi (nội dung) theo dõi, đồng thời cân nhắc, xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định số 59/2012/NĐ-CP. Ý kiến ban hành Nghị định mới cũng nhận được sự đồng thuận của ông Nguyễn Phước Thọ - Vụ trưởng Vụ Pháp luật, Văn phòng Chính phủ nhằm tạo bước chuyển biến cơ bản so với Nghị định số 59/2012/NĐ-CP hiện nay. Ngoài ra, đại diện các Bộ, ngành và một số đơn vị thuộc Bộ đã góp ý chi tiết đối với dự thảo Nghị định (sửa đổi, bổ sung), trong đó có ý kiến đề xuất nâng tầm Nghị định lên thành Luật để có thể điều chỉnh toàn diện các chủ thể có liên quan (Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Mặt trận Tổ quốc VN…), cũng như phù hợp với thực tế đang đẩy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật ở nước ta giai đoạn hiện nay.
Kết luận tại cuộc họp, Thứ trưởng Đinh Trung Tụng ghi nhận ý kiến phát biểu, thảo luận của các thành viên Ban soạn thảo, Tổ biên tập. Thứ trưởng đánh giá cao công tác chuẩn bị của Thường trực Tổ biên tập và có ý kiến chỉ đạo cụ thể đối với từng nội dung để Tổ biên tập tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Nghị định trong thời gian tới. Tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, đồng chí Đặng Thanh Sơn - Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL khẳng định Cục sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động có liên quan (tọa đàm, hội thảo, khảo sát) để hoàn thiện dự thảo Nghị định, xin ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập tại phiên họp tiếp theo, trước khi báo cáo Lãnh đạo Bộ xem xét, trình Chính phủ (dự kiến trong năm 2017)./.
Cục Quản lý xử lý VPHC và theo dõi THPL