Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019”
Tên bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự
Địa chỉ: Số 58-60 Trần Phú, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Điện thoại/fax/email: 024.62739607
Đề nghị quý đơn vị đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: “Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019”
- Loại gói thầu:
Xây lắp   Mua sắm hàng hóa   ► Phi tư vấn    Hỗn hợp
- Giá gói thầu: 62.910.000.000VNĐ (Sáu mươi hai tỷ chín trăm mười triệu đồng).
- Nội dung chính của gói thầu: Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng cho các đơn vị thuộc hệ thống Thi hành án dân sự năm 2019
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
2. Tên dự toán: “Mua sắm xe ô tô bán tải chuyên dùng năm 2019 theo Đề án Đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc cho các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2016-2020” của Tổng cục Thi hành án dân sự.
3. Nguồn vốn: NSNN
4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
5. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ
6. Thời gian phát hành E-HSMT: từ 17 giờ 11 phút , ngày 27 tháng 11 năm 2019 đến trước 17 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2019.
7. Địa điểm phát hành E- HSMT: website: http//muasamcong.mpi.gov.vn
8. Phát hành E-HSMT: phát hành miễn phí trên Hệ thống ngay sau khi Bên mời thầu đăng tải thành công E-TBMT trên Hệ thống. Nhà thầu phải chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuẩn bị E-HSDT. Chi phí nộp E-HSDT là 330.000 VND (đã bao gồm thuế).
9. Bảo đảm dự thầu: 1.800.000.000VNĐ (Một tỷ tám trăm triệu đồng)
Hình thức bảo đảm: Thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành
10. Thời điểm đóng/mở thầu: 17 giờ 15 phút, ngày 17 tháng 12 năm 2019.