Thông báo ra hạn thời gian nộp Hồ sơ đề xuất

Văn phòng Bộ Tư pháp xin thông báo !

Kết thúc vào hồi 14h 00 ngày 26 tháng 06 năm 2009 (theo quy định của Hồ sơ mời chào hàng cạnh tranh), gói thầu Mua sắm thiết bị tin học, máy văn phòng chỉ có 01 (một) đơn vị nộp Hồ sơ đề xuất đúng thời gian quy định.

Để đảm bảo tính cạnh tranh, tăng số lượng nhà thầu tham gia, Văn phòng Bộ Tư pháp ra hạn thời gian nộp Hồ sơ đề xuất đến 14h 00 ngày 29 tháng 06 năm 2009 và mở thầu vào hồi 15h 00 cùng ngày tại trụ sở Bộ Tư pháp 60 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội.

Rất mong sự lưu tâm của các đơn vị tham gia dự thầu !