Thông báo mời chào hàng cạnh tranh gói thầu "In biểu mẫu, sổ hộ tịch"

- Tên bên mời thầu: Nhà xuất bản Tư pháp - Bộ Tư pháp

- Tên gói thầu: In biểu mẫu, sổ hộ tịch

- Nguồn vốn: Sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Nhà xuất bản Tư pháp

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: chào hàng cạnh tranh trong nước

- Thời gian phát hành Hồ sơ yêu cầu chào hàng: vào ngày 05 tháng 3 năm 2009 đến ngày 10 tháng  3 năm 2009 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Bà Lê Thu Anh, Phòng Kế hoạch - Phát hành, Nhà xuất bản Tư pháp (số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội).

- Hạn cuối tiếp nhận báo giá: chậm nhất là trước 9h30’ ngày 13 tháng 3 năm 2009.

- Địa chỉ nhận báo giá: Bà Lê Thu Anh, Phòng Kế hoạch - Phát hành, Nhà xuất bản Tư pháp (số 343 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội)

Điện thoại: 080.48457