Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua xe ô tô bán tải chuyên dùng cho Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008”
- Tên Bên mời thầu: Tổng cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp.
- Tên gói thầu: “Mua xe ô tô bán tải chuyên dùng cho Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008”.
- Tên dự án: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc giai đoạn 2006 - 2010
- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.
- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Thời gian bán HSMT: từ 8h00 ngày 05/12/2009 đến trước 9h00, ngày 20/12/2009
- Địa điểm bán HSMT:
Bà Nguyễn Thị Duy Na: ĐTDĐ: 0983290974
Phòng 311, nhà N4, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp 
Số 60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 đồng/bộ (Một triệu đồng chẵn)
- Địa chỉ nhận HSDT:
Ông Hoàng Thế Anh; ĐTDĐ: 0983061799
Phòng 304, nhà N4, Tổng cục Thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp, 
Số 60 đường Trần Phú, quận Ba Đình, TP. Hà Nội.
- Thời điểm đóng thầu:  9h00 ngày 20/12/2009.
- Bảo đảm dự thầu: 400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng chẵn).