Thông báo mời thầu gói thầu Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu điện tử và các thiết bị mạng tại trụ sở Bộ Tư pháp năm 2018
Bên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.

1. Tên gói thầu: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị tại Trung tâm dữ liệu điện tử và các thiết bị mạng tại trụ sở Bộ Tư pháp
- Loại gói thầu: Phi tư vấn.
- Giá gói thầu: 
199.560.000 đồng.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu:
Chào hàng cạnh tranh trong nước rút gọn
4. Thời gian phát hành YCBG: từ ngày 15 tháng 3 năm 2018 đến trước 10 giờ, ngày 26  tháng 3 năm 2018.
5. Địa chỉ phát hành YCBG: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 024.62739715  Fax: 024.62739730.
6.Giá bán: Phát hành miễn phí.
7. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 26  tháng 3 năm  2018.
8. Thời điểm mở thầu: 10 giờ, ngày 26 tháng 3 năm 2018.