Thông báo mời thầu gói thầu: Xây dựng Phần mềm Tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Xây dựng Phần mềm Tiếp nhận, hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.202.784.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
+ Hỗ trợ trực tuyến thi hành án dân sự đối với 03 loại thủ tục chính là yêu cầu thi hành án dân sự; yêu cầu xác nhận kết quả thi hành án dân sự; thủ tục khiếu nại, tố cáo;
+ Quản lý thông tin tiếp nhận hồ sơ, theo dõi, báo cáo, thống kê về tình hình giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa tại bộ phận một cửa của các Cục, Chi cục thi hành án dân sự;
+ Kết nối với Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thi hành án dân sự, Phần mềm quản lý quá trình thụ lý, tổ chức thi hành án và báo cáo thống kê thi hành án dân sự nhằm tạo sự đồng bộ, thông suốt trong toàn bộ quy trình từ tiếp nhận hồ sơ đến trả kết quả và công khai tình trạng giải quyết hồ sơ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 11 tháng 7 năm 2017 đến trước 10 giờ, ngày 21  tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 15.000.000 VNĐ (Mười năm triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 21 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu:  10 giờ, ngày 21 tháng 7 năm 2017.