Thông báo mời thầu gói thầu: Nâng cấp phát triển Hệ thống thư điện tử và một số dịch vụ nền tảng tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Nâng cấp phát triển Hệ thống thư điện tử và một số dịch vụ nền tảng tại Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 1.484.770.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu: Nâng cấp phát triển Hệ thống thư điện tử và một số dịch vụ nền tảng tại TTDLĐT Bộ Tư pháp, bao gồm: Nâng cấp phát triển hệ thống thư điện tử; Xây dựng phần mềm phân tích số liệu web; Nâng cấp phát triển hệ thống quản lý mã hoá tập trung các ứng dụng web; Nâng cấp phát triển hệ thống quản lý tên miền đảm bảo phù hợp với nền tảng công nghệ đang sử dụng và phát triển trên hạ tầng của Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp, nâng cao tính sẵn sàng, an toàn an ninh của hệ thống thư điện tử cũng như của toàn bộ hệ thống thông tin của Bộ.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 9 giờ, ngày 10 tháng 7 năm 2017 đến trước 10 giờ, ngày 20  tháng 7 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 18.000.000 VNĐ (Mười tám triệu đồng). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 10 giờ, ngày 20 tháng 7 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 10 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2017.