Mời thầu gói thầu: Bổ sung thiết bị kết nối hệ thống lưu trữ mạng (SAN) cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Bổ sung thiết bị kết nối hệ thống lưu trữ mạng (SAN) cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 2.955.086.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
Trang bị bổ sung mở rộng thiết bị kết nối hệ thống lưu trữ mạng (SAN) cho Trung tâm dữ liệu điện tử - Bộ Tư pháp đảm bảo đáp ứng tốc độ truy xuất dữ liệu với tần xuất lớn, hỗ trợ các cổng kết nối tốc độ cao, tăng cường hiệu năng, ổn định và sự sẵn sàng của dữ liệu giữa máy chủ với tủ đĩa, giữa các tủ đĩa với nhau. Bên cạnh đó, việc mở rộng hệ thống lưu trữ mạng (SAN) còn đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt trong tương lại, linh động trong việc kết nối các trang thiết bị.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 70 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2017 đến trước 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 40.000.000 VNĐ (Bốn mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 16 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2017.