Mời thầu gói thầu: Bổ sung dung lượng lưu trữ thông tin cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Bổ sung dung lượng lưu trữ thông tin cho Trung tâm dữ liệu điện tử Bộ Tư pháp năm 2017
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 2.679.000.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
Trang bị tủ đĩa lưu trữ tăng cường cho Trung tâm dữ liệu điện tử - Bộ Tư pháp nhằm đảm bảo dung lượng lưu trữ dữ liệu, đáp ứng tốc độ truy xuất dữ liệu với tần xuất lớn, hỗ trợ các cổng kết nối tốc độ cao. Đảm bảo hạ tầng phục vụ cho việc triên khai các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia và các phần mềm ứng dụng trên phạm vi cả nước.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2017 đến trước 15 giờ 30 phút, ngày 29  tháng 5 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 15 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 5 năm 2017.