Mời thầu gói thầu: Nâng cấp, phát triển phần mềm Quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp
Tên bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin, Bộ Tư pháp
        - Địa chỉ: 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.
        - Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730   Email: cntt@moj.gov.vn.
Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo mời thầu với nội dung sau:
1. Tên gói thầu: Nâng cấp, phát triển phần mềm Quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp
- Loại gói thầu: Mua sắm hàng hóa.
- Giá gói thầu: 932.106.000 đồng.
- Nội dung chính của gói thầu:
-  Nâng cấp, phát triển phần mềm quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp nhằm nâng cao khả năng bảo mật và hiệu năng của phần mềm. Đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ của công tác quản lý hồ sơ ủy thác tư pháp trong tình hình mới, đặc biệt là sau khi Việt Nam tham gia Công ước La Hay năm 1965 về tống đạt ra nước ngoài giấy tờ tư pháp và ngoài tư pháp trong lĩnh vực dân sự, thương mại. Sẵn sàng trong việc trao đổi, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống, cơ sở dữ liệu dùng chung của Bộ, ngành khi có nhu cầu.  
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày.
2. Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước;
3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
5. Thời gian phát hành HSMT: từ 15 giờ, ngày 18 tháng 5 năm 2017 đến trước 9 giờ, ngày 29  tháng 5 năm 2017.
6. Địa chỉ phát hành HSMT: Phòng 204 - nhà N6 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.62739715  Fax: 04.62739730.
7.Giá bán 01 bộ HSMT: 1.000.000 VNĐ.
8. Bảo đảm dự thầu: 12.000.000 VNĐ (Mười hai triệu đồng chẵn). Bảo đảm dự thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc.
9. Thời điểm đóng thầu: 9 giờ, ngày 29 tháng 5 năm  2017.
10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ, ngày 29 tháng 5 năm 2017.