Thông báo mời thầu gói thầu: Cung cấp thiết bị tăng cường Hệ thống bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp năm 2009

 - Tên Bên mời thầu: Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp.

- Tên gói thầu: Cung cấp thiết bị tăng cường Hệ thống bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp năm 2009

- Tên dự án: Tăng cường hệ thống bảo mật cho Trung tâm Tích hợp dữ liệu Bộ Tư pháp năm 2009

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

- Hình thức đấu thầu: rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán HSMT từ 8 giờ, ngày 27 tháng 11 năm 2009 đến trước 14  giờ, ngày 07 tháng 12  năm 2009 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán HSMT: Phòng 106 - nhà N1 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội. Điện thoại: 04.38231138.

- Giá bán 1 bộ HSMT: 500.000 đồng

- Địa chỉ nhận HSDT: Phòng 106 - nhà N1 - Cục Công nghệ thông tin - 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 14 giờ ngày 07 tháng 12 năm 2009.    

- Bảo đảm dự thầu: 10.000.000VNĐ (Mười triệu đồng chẵn). Hình thức bảo đảm bằng tiền mặt.

HSDT sẽ được mở công khai vào 14 giờ (giờ Việt Nam), ngày 07 tháng 12  năm 2009, tại trụ sở Bộ Tư pháp.