Thông báo mời thầu gói thầu: “Mua máy vi tính cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008”

Bên mời thầu: Cục Thi hành án dân sự

Tên gói thầu: Mua máy vi tính cho cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2008

Tên dự án: Mua sắm phương tiện, trang thiết bị làm việc giai đoạn 2006 – 2010

Nguồn vốn: Vồn ngân sách nhà nước

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 8h ngày 8/10/2009 đến 14h ngày 23/10/2009

Địa điểm bán  Hồ sơ mời thầu:

    * Ông Hoàng Thế Anh
    * Phòng 304 nhà N4 - Cục Thi hành án dân sự - Bộ Tư pháp
    * 60 Trần Phú – Ba Đình – Hà Nội

Giá bán 1 bộ HSMT: 1.000.000đ (Một triệu đồng)

Địa điểm nhận HSDT: Tại nơi bán HSMT

Thời điểm đóng thầu: 14h ngày 23/10/2009

Hồ sơ dự thầu được mở công khai: 14h30 ngày 23/10/2009 tại trụ sở Bộ Tư pháp

Bảo đảm dự thầu: 100.000.000đ (Một trăm triệu Việt Nam đồng): bằng bảo lãnh của ngân hàng