Thống kê kế hoạch theo dõi THPL


Số ký hiệu Ngày ban hành Địa bàn Cơ quan ban hành Nội dung lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL File đính kèm
998/UBND-NC 17/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bắc Kạn - An toàn thực phẩm; - Khoáng sản; - Hoạt động văn hóa.
134/QĐ-UBND 749/UBND-NC 478/STP-KTVB 19/07/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bắc Ninh - Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về: + Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; + Kiểm soát thủ tục hành chính; + Xử lý vi phạm hành chính.
862/QĐ-UBND 08/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bình Định - Xử lý vi phạm hành chính
576/QĐ-UBND 16/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Cà Mau - Đăng ký và quản lý hộ tịch; - Công chứng, chứng thực; - Xử lý vi phạm hành chính (việc ban hành quyết định xử lý vi phạn hành chính của các chủ thể có thẩm quyền); - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; - Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh công lập. - Với các lĩnh vực khác: Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện thực hiện theo dõi theo Nghị định 59
781/KH-UBND 599/QĐ-UBND 10/05/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Kon Tum - Giao đất, thu hồi đất, đền bù, giải phóng mặt bằng để triển khai các chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội. - Xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, quản lý quy hoạch xây dựng tại các đô thị.
1771/KH-UBND 05/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Lâm Đồng - Bảo hiểm y tế
37/KH-UBND 09/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Lạng Sơn - Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản tại các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn, Văn Quang, Tràng Định, Đình Lập; - Đăng ký giao dịch bảo đảm tại thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc; - Bán đấu giá tài sản tại huyện Văn Lãng, Hữu Lũng.
109/QĐ-UBND 3100/QĐ-UBND 21/03/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Nghệ An - Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật đất đai tại UBND thành phố Vinh, UBND huyện Đô Lương. UBND thị xã Cửa Lò; - Đăng ký và quản lý hộ tịch tại các huyện: Tương Dương, Quỳnh Lưu và Thanh Chương.
725/QĐ-UBND 21/03/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Quảng Ninh - Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; - An toàn giao thông đường bộ; - Bán đấu giá tài sản.
646/QĐ-UBND 10/04/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Trà Vinh - Tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về: + Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; + Kiểm soát thủ tục hành chính; + Kiểm tra và tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.