Thống kê kế hoạch theo dõi THPL


Số ký hiệu Ngày ban hành Địa bàn Cơ quan ban hành Nội dung lĩnh vực trọng tâm theo dõi tình hình THPL File đính kèm
1021/KH-UBND 19/02/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bà Rịa – Vũng Tàu - Theo dõi chung
503/QĐ-UBND 04/03/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bình Dương - Xử lý vi phạm hành chính đối với lĩnh vực xây dựng và vệ sinh an toàn thực phẩm
292/KH-UBND 538/QĐ-UBND 12/03/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Bình Thuận - Tình hình áp dụng biểu giá nước sạch và phương án giá nước sạch; - Tình hình thực hiện các quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép; - Tình hình triển khai thi hành Nghị quyết số 24/2012/QH 2013 ngày 20/6/2013 của Quốc hội về việc thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính.
514/KH-UBND 1936/KH-UNBD 29/07/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Điện Biên - Các quy định của pháp luật về xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. - Theo dõi chung
1453/KH-UBND 23/02/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Đồng Nai - Xây dựng; - Công chứng và chứng thực;
140/QĐ-UBND 04/02/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Lai Châu - Cấp tỉnh: lĩnh vực thu hồi đất trong phạm vi địa bàn huyện Tân Uyên và thị xã Lai Châu; - Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã: căn cứ tình hình.
283/KH-UBND 24/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Phú Thọ - UBND tỉnh: + Bảo đảm các quyền của khách hàng sử dụng điện theo quy định của pháp luật về điện lực trên địa bàn các huyện: Cẩm Khê, Đoan Hùng. + Về thu các khoản thu thỏa thuân giữa gia đình và nhà trường tại các trường mầm non, tiểu học và các trường phổ thông năm học 2012-2013 trên địa bàn các huyện: Thanh Ba, Phù Ninh, Yên Lập. - Các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện: lựa chọn ít nhất một lĩnh vực thuộc nhiệm vụ quản lý
16/KH-UBND 19/02/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Sóc Trăng - Theo dõi chung; - Xử lý vi phạm hành chính
220/QĐ-UBND 31/01/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Sơn La - Công tác xây dựng, ban hành VBQPPL; - Công tác đăng ký giao dịch bảo đảm
930/KH-UBND 27/02/2013 Các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương    Vĩnh Phúc - Cải cách hành chính nhà nước, trong đó tập trung theo dõi thi hành pháp luật trong cải cách thủ tục hành chính nhà nước theo cơ chế một cửa và “một cửa liên thông”.