Khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi THPL và hệ thống thu thập dữ liệu tại tỉnh Bình Thuận

26/10/2016

Thực hiện Quyết định số 2078/QĐ-BTP ngày 11/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (ban hành kèm theo Kế hoạch khảo sát phục vụ việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu), trong hai ngày 25 và 26/10, Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật đã tổ chức khảo sát tại tỉnh Bình Thuận về các nội dung liên quan đến việc xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và hệ thống thu thập dữ liệu.

   Tham dự hoạt động khảo sát, về phía Bộ Tư pháp có ông Hồ Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL, TS Dương Thanh Mai - Chuyên viên cao cấp, Tổ trưởng Tổ chuyên gia. Về phía tỉnh Bình Thuận có ông Nguyễn Công Luận - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Tư pháp, cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, cán bộ pháp chế của các Sở, ngành có liên quan.
Theo Kế hoạch khảo sát nêu trên, trong 1,5 ngày làm việc, Tổ chuyên gia và đại diện các Sở, ngành của tỉnh Bình Thuận đã tập trung đánh giá cách thức, kết quả, hiệu quả và kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo theo dõi thi hành pháp luật theo 01 chuyên đề trọng tâm do Chính phủ lựa chọn - An toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè; 01 chuyên đề trọng tâm do UBND tỉnh lựa chọn (Đánh giá hiệu quả của các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành (kết quả tác động thực tế của văn bản quy phạm pháp luật trong đời sống xã hội- năm 2014). Hoạt động khảo sát giúp Tổ chuyên gia thu thập, tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại tỉnh Bình Thuận; tiếp nhận ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước, các công chức được giao thực hiện nhiệm vụ theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh để thể hiện trong dự thảo Khung theo dõi thi hành pháp luật và Hệ thống thu thập dữ liệu; đồng thời củng cố cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong thời gian tới. Ngoài việc trả lời, trao đổi trực tiếp, Tổ chuyên gia còn phát Phiếu khảo sát đến các đối tượng tham dự các buổi làm việc.
Việc lựa chọn tỉnh Bình Thuận là địa điểm khảo sát đã được Bộ Tư pháp, Tổ chuyên gia cân nhắc kỹ lưỡng nhằm bảo đảm yếu tố đại diện vùng miền, điều kiện tương đồng giữa các địa phương về kinh tế - xã hội. Thay mặt Đoàn khảo sát, ông Hồ Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL khẳng định kết quả thu được từ hoạt động khảo sát tại tỉnh Bình Thuận có ý nghĩa thực tiễn, thực sự đã gợi mở nhiều vấn đề để Bộ Tư pháp, Tổ chuyên gia của Dự án NLD tiếp tục nghiên cứu trong quá trình xây dựng Khung theo dõi thi hành pháp luật và Hệ thống thu thập dữ liệu - Một trong những giải pháp quan trọng nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng của công tác theo dõi thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng ta về xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật trong giai đoạn hiện nay./.
 
Cục QLXLVPHC&TDTHPL