Đầu tư hơn 300.000 tỷ đồng cơ cấu ngành nông nghiêp, đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, buộc dừng sử dụng máy móc, thiết bị vi phạm an toàn lao động và hướng dẫn triển khai bộ luật hình sự năm 2015

1. Đầu tư hơn 300.000 tỷ đồng cơ cấu ngành nông nghiêp
306.660 tỷ đồng là tổng số vốn đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-TTg.
Theo đó, Chương trình hướng tới mục tiêu hỗ trợ ngành trồng trọt, chăn nuôi thực hiện tái cơ cấu theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao, bền vững, góp phần đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm ngành trồng trọt từ 2,5 - 3%, chăn nuôi từ 4 - 5%, chủ động phòng chống giảm nhẹ thiên tai và ổn định đời sống dân cư nông thôn. Bên cạnh đó, hỗ trợ 2000 hợp tác xã thành lập mới và tổ chức lại 90% hợp tác xã nông nghiệp hiện có…
Với mục tiêu nêu trên, Chương trình tập trung vào các nội dung cụ thể như: Hỗ trợ hình thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung áp dụng quy trình kỹ thuật tiên tiến, gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm; Hỗ trợ phát triển hợp tác xã nông nghiệp và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, đồng thời, củng cố, tu bổ hệ thống đê sông, đê biển và công trình phòng chống úng ngập, triều cường…
2. Hướng dẫn triển khai Bộ luật hình sự năm 2015
Vừa qua, Tòa án nhân dân (TAND) Tối cao đã ban hành Công văn số 148 về việc triển khai, thi hành Bộ luật Hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 41/2017 của Quốc hội.
Tại Công văn này, TAND tối cao yêu cầu TAND, Tòa án quân sự các cấp và các đơn vị khác có liên quan thuộc TAND tối cao thực hiện rà soát các vụ án hình sự mà Tòa án, đơn vị mình đang thụ lý, giải quyết; nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 41 thì tiếp tục thực hiện việc chuyển hình phạt tử hình thành hình phạt tù chung thân, miễn chấp hành phần hình phạt còn lại hoặc miễn chấp hành toàn bộ hình phạt, đình chỉ vụ án…
Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học TAND tối cao có trách nhiệm tham mưu cho Chánh án TAND tối cao bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật trong xét xử các quy định về “gây hậu quả nghiêm trọng”, “gây hậu quả rất nghiêm trọng”, “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”, “số lượng lớn”, “số lượng rất lớn”, “số lượng đặc biệt lớn”, “giá trị lớn”, “giá trị rất lớn”, “giá trị đặc biệt lớn” và các điều, khoản, điểm khác trong Bộ luật Hình sự năm 2015.
3. Lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Thông tư số 14/2017 về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung về đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
Theo đó, các lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong nông nghiệp, nông thôn bao gồm: Dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và Dự án dịch vụ phát triển liên kết sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
Thông tư quy định rõ, dự án xây dựng, cải tạo, vận hành, kinh doanh, quản lý công trình kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn có: Công trình hoặc hạng mục công trình thuộc hệ thống thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp hoặc kết hợp phục vụ sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và đời sống dân sinh; Công trình hoặc hạng mục công trình cấp nước sinh hoạt cho người dân nông thôn; Công trình kho dự trữ, bảo quản sản phẩm nông nghiệp; Công trình thoát nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải, ô nhiễm môi trường nông thôn…
Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/08/2017.
4. Buộc dừng sử dụng máy móc, thiết bị vi phạm an toàn lao động
 Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-BXD về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.
Tại Chỉ thị, Bộ yêu cầu xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy định của pháp luật về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình; cương quyết dừng thi công, dừng sử dụng máy, thiết bị khi phát hiện vi phạm về an toàn lao động. Các nhà thầu thi công xây dựng phải tổ chức thực hiện việc kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng công trình. Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vào sử dụng tại công trường sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn.

Trần.T.M.Nguyệt