Đẩy mạnh tiến độ cơ chế một cửa quốc gia, Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế và Phải niêm yết công khai giá bán lẻ sữa cho trẻ dưới 6 tuổi

1. Đẩy mạnh tiến độ cơ chế một cửa quốc giaNhận thấy tình trạng triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN của một số Bộ, ngành còn chậm, thiếu quyết liệt; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu còn phức tạp, chồng chéo…, vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 27/CT-TTg về việc đẩy mạnh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại.
Tại Chỉ thị, Thủ tướng yêu cầu xây dựng, triển khai hệ thống công nghệ thông tin để thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia theo hướng tập trung trên nền tảng Cổng thông tin một cửa quốc gia, đẩy mạnh thuê dịch vụ trong việc cung cấp các tiện ích cho doanh nghiệp và người dân trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật để đảm bảo cung cấp các dịch vụ công quốc giaTrong tháng 10/2017, các Bộ Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Giao thông Vận tải, Thông tin và Truyền thông phải hoàn thành việc rà soát, ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại khâu thông quan thuộc lĩnh vực mình phụ trách, đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, kiểm tra ít nhất.
Bộ Tài chính có trách nhiệm đảm bảo trong tháng 12/2017, phải hoàn thiện khung pháp lý để triển khai Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu theo hướng tạo thuận lợi, đơn giản hóa thủ tục, cho phép kết nối và trao đổi chứng từ điện tử với các đối tác thương mại quốc tế để thúc đẩy hoạt động thương mại và logistics.
2. Phải niêm yết công khai giá bán lẻ sửa cho trẻ dưới 6 tuổiTừ ngày 10/08/2017, việc đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi sẽ được áp dụng theo quy định của Thông tư số 08 năm 2017 do Bộ Công Thương ban hành.
Theo đó, thương nhân sản xuất, nhập khẩu sữa, thực phẩm chức năng dành cho trẻ dưới 06 tuổi phải kê khai giá bán lẻ khuyến nghị đối với hệ thống các thương nhân phân phối sản phẩm của mình. Đặc biệt, mức giá bán lẻ phải được niêm yết công khai; trường hợp giá bán lẻ của các thương nhân phân phối vượt quá mức giá bán lẻ khuyến nghị đã kê khai của thương nhân sản xuất, nhập khẩu, các thương nhận này phải kê khai giá bán lẻ của mình cho cơ quan có thẩm quyền.
Mức giá bán lẻ khuyến nghị là cơ sở để cơ quan tiếp nhận kê khai giá và các cơ quan có thẩm quyền thực hiện quản lý Nhà nước về giá, công bố công khai cho người tiêu dùng. Thương nhân sản xuất, nhập khẩu có thể thực hiện kê khai các mức giá bán lẻ khuyến nghị phù hợp với từng khu vực địa lý nhất định.
Cũng theo Thông tư này, thương nhân sản xuất, nhập khẩu có quyền tự xác định giá bán lẻ khuyến nghị đến người tiêu dùng cuối cùng. Trong trường hợp điều chỉnh giá trong phạm vi 5% so với mức giá đã kê khai hoặc thông báo liền kề trước đó, thương nhân phải thông báo điều chỉnh giá; trường hợp lũy kế các lần thông báo điều chỉnh vượt mức 5%, thương nhân phải kê khai giá.
Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/08/2017.
3. Bãi bỏ 63 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế
Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 2623 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính được bãi bỏ tại Nghị định 109 năm 2016 của Chính phủ về quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
Theo đó, Quyết định đã bãi bỏ 63 thủ tục hành chính đã được công bố theo Quyết định số 4692/QĐ-BYT và Quyết định 3085/QĐ-BYT, bao gồm các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam; Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám đa khoa; Cấp giấy phép hoạt động đối với Phòng khám chuyên khoa;…
Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng công bố danh sách 56 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Y tế, trong đó có các thủ tục: Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam; Cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề; Đề nghị kiểm tra và công nhận thành thạo ngôn ngữ khác hoặc đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh; chữa bệnh…

Trần.T.M.Nguyệt