Những quy định mới đáng lưu ý từ năm 2018

​1. Kéo dài thời gian tính mức lương hằng tháng từ 1/1/2018
Đối với nam: Mức lương hàng tháng  = 45% mức bình quân tiền lương đóng BHXH tương ứng với 16 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2018), 17 năm (nếu nghỉ hưu vào năm 2018), 20 năm (nếu nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi) + 2% cho mỗi năm.
Đối với nữ: Mức lương hưu hàng tháng = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH tương ứng với 15 năm(nếu nghỉ hưu từ 2018 trở đi) + 2% cho mỗi năm
Mức tối đa = 75%.
2. Bổ sung đối tượng tham gia BHXH bắt buộc từ 01/01/2018
- Người lao động làm việc theo hợp động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng.
- Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ
3.Tăng mức tiền lương đóng BHXH từ 01/01/2018
Tiền lương đóng bảo hiểm xã hội từ ngày 01/01/2018 trở đi bao gồm: mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động
Khoản tính đóng BHXH Khoản không tính đóng BHXH
  1. Mức lương
  2. Phụ cấp lương
Là các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất, phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt , mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ như:
     - Phụ cấp chức vụ, chức danh;
     - Phụ cấp trách nhiệm;
     - Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
    - Phụ cấp thâm niên;
    - Phụ cấp khu vực
    - Phụ cấp lưu động
    - Phụ cấp thu hút
    - Các phụ cấp có tính chất tương tự 
1. Các khoản chế độ và phúc lợi khác:
 - Tiền lương theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động;
- Tiền thưởng sáng kiến ;
- Tiền ăn giữa ca;
- Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;
- Khoản hỗ trợ khi người lao động có than nhân bị chết, người lao động có người thân, kết hôn, sinh nhật của NLĐ, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị TNLĐ, BNN và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo khoản 11 Điều 4 Nghị định 05/2015/NĐ-CP
 
4.Thay đổi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với một số mặt hàng từ 01/10/2018
- Xe ôtô chở người từ 9 chỗ chở xuống loại có dung tích xi lanh từ 1.500 cm3  trở xuống , trừ xe ôtô chạy bằng xăng  kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỉ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; xe ôtô chạy bằng năng lượng sinh học; xe ô tô chạy bằng điện: 35% (trước là 40%).
- Xe ôtô chở người từ 9 chỗ chở xuống loại có dung tích xi lanh trên 1500 cm3 đến 2000cm3, trừ xe ôtô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; xe ôtô chạy bằng năng lượng sinh học, xe ô tô chạy bằng điện: 40% (trước là 45%).
- Xe ôtô chở người từ 9 chỗ trở xuống loại có dung tích xi lanh trên 2.500 cm3 đến 3.000 cm3, trừ xe ô tô chạy bằng xăng kết hợp năng lượng điện, năng lượng sinh học, trong đó tỷ trọng xăng sử dụng không quá 70% số năng lượng sử dụng; xe ô tô chạy bằng năng lượng sinh học; xe ô tô chạy bằng điện: 60 % (trước là 55%).
- Xe mô- tô-hôm (motorhome) không phân biệt dung tích xi lanh: 75% (trước là 70%).
- Rượu từ 20 độ trở lên: 65% (trước là 60%).
- Rượu dưới 20 độ: 35% (trước 30%)
- Bia: 65% (trước 60%)
(Căn cứ  Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi 2014, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2016)
5. Phạt từ 100.000 – 200.000 đồng với người điều khiển, người được trở trên xe ô tô trong trường hợp người được chở ở hàng ghế phía sau trên xe ô tô không thắt dây an toàn (tại vị trí có dây an toàn) khi xe đang chạy từ 01/01/2018.
Căn cứ nghị định 46/2016/NĐ-CP.
6. Bắt đầu áp dụng cấp Giấy phép xả thải khí thải công nghiệp từ 01/01/2018.
Căn cứ Nghị định 38/2015/NĐ-CP.
7. Giá dịch vụ khu công nghiệp bào gồm chi phí trực tiếp và gián tiếp từ 01/01/2018
Các chi phí trực tiếp
- Chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế (bao gồm cả chi phí bảo quản, hao hụt theo định mức được cơ quan có thẩm quyền quy định);
- Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi trường;
- Tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp theo chế độ; chi phí thuê nhân công thuê ngoài, chi phí đặc thù tối đa không quá 50% chi phí tiền lương của dịch vụ;
- Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản cố định, mua sắm thay thế công cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ kỹ thuật;
- Khấu hao tài sản cố định theo chế độ áp dụng đối với doanh nghiệp nhà nước; chi phí chi trả lãi tiền vay theo các hợp đồng vay vốn, huy động vốn để đầu tư, mua sắm trang thiết bị để thực hiện dịch vụ (nếu có): Được tính và phân bổ vào chi phí của các dịch vụ sử dụng nguồn vốn này.
Các chi phí gián tiếp:
- Chi phí của bộ phận gián tiếp, các chi phí hợp pháp khác để vận hành, bảo đảm hoạt động bình thường của bệnh viện;
- Chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học để ứng dụng các kỹ thuật mới.
(Căn cứ Nghị định 85/2012/NĐ-CP).
8. Doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu ô tô khi được cấp Giấy phép kinh doanh nhập khẩu ô tô theo Nghị định 116/2017/NĐ-CP từ 01/01/2018.
9. Tăng học phí Đại học, Cao đẳng, Trung cấp từ năm học 2018-2019.
a. Đối với các Chương trình đào tạo đại trà trình độ Đại học tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí thường xuyên và chi đầu tư áp dụng các khối ngành sau:
- Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông ,lâm, thủy sản: 1.850.000 đồng/tháng.
- Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: 960.000 đồng/tháng
- Y dược: 1.180.000 đồng/tháng
b. Đối với đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư như sau:
- Khoa học xã hội, kinh tế, luật; nông lâm, thủy sản: 570.000 đồng/tháng đối với trung cấp và 650.000 đồng/tháng đối với cao đẳng.
- Khoa học tự nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: 670.000 đồng/tháng đối với trung cấp và 770.000 đồng/tháng đối với cao đẳng.
- Y dược: 830.000 đồng/tháng đối với trung cấp và 940.000 đồng/tháng đối với cao đẳng.
c. Đối với đào tạo cao đẳng, trung cấp tại các cơ sở giáo dục công lập tại các cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm kinh phí thường xuyên và chi đầu tư như sau:
- Khoa học xã hộ, kinh tế, luật; nông, lâm, thủy sản: 1.295.000 đồng/tháng đối với trung cấp và 1.480.000 đồng/tháng đối với cao đẳng.
- Khoa học tư nhiên; kỹ thuật, công nghệ; thể dục thể thao, nghệ thuật; khách sạn, du lịch: 1.540.000 đồng/tháng đối với trung cấp và 1.760.000 đồng đối với cao đẳng.
- Y dược: 3.220.000 đồng/tháng đối với trung cấp và 3.680.000 đồng/tháng đối với cao đẳng.
(Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP)
10. Gắn phù hiệu, thiết bị giám sát hành trình và cấp Giấy phép kinh doanh vận tải xe ôtô trước 01/7/2018
Thực hiện với xe ôtô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.
(Căn cứ Nghị định 86/2014/NĐ-CP).
11. Đề án tuyển sinh ĐH-CĐ phải thêm chi phí đào tạo 1 sinh viên/năm, tỉ lệ sinh viên chính quy có việc làm sau 12 tháng kể từ khi tốt nghiệp của 2 khóa gần nhất so với năm tuyển sinh (theo nhóm ngành) từ năm 2018.
Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGTVT.
12. Dùng thiết bị chấm điểm tự động khi sát hạch thực hành lái xe hạng A1, A2 ở các đô thị loại 3 trở lên ngày 01/7/2018.
(Căn cứ Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT).
13. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được dùng nguồn vốn ngắn hạn để cho vay trung hạn và dài hạn theo tỷ lệ tối đa sau đây từ 01/01/2018:
- Ngân hàng thương mại: 40%;
- Chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 40%;
- Tổ chức tín dụng phi ngân hàng: 80%
- Ngân hàng Hợp tác xã: 40%.
(Căn cứ Thông tư 06/2016/TT-NHNN).
 
 
 

Trần.T.M.Nguyệt (tổng hợp)


Các tin khác