​​​​​

Các nhà tài trợ tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

16/11/2018

Ngày 09/11/2018, Bộ Tư pháp đã tham mưu, chủ trì tổ chức “Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018”- sự kiện điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật. Góp phần vào thành công của buổi Lễ có sự ủng hộ, hỗ trợ và đồng hành của các nhà tài trợ sau:

​Để “mỗi ngày trong năm đều là Ngày Pháp luật”

09/11/2018

Từ chỗ còn mới mẻ thì đến nay Ngày Pháp luật đã trở thành hoạt động thường xuyên của các bộ, ngành, địa phương; dần tạo thói quen học tập pháp luật với người dân trên cả nước. Nhìn lại 5 năm thực hiện Ngày Pháp luật, là những đánh giá, cảm nhận của những cán bộ làm công tác pháp luật trên nhiều cương vị khác nhau…