​​​​​

Cần Thơ: Nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

09/11/2023

Ngày 8/11, TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 - Chào mừng 20 năm TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương; Tổng kết, trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng” và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật dành cho đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên”; Khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích trong 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở.

Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

30/10/2020

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu Pano về chủ đề ngày pháp luật Việt Nam để tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2020.