​​​​​

Trường Đại học Luật Hà Nội tổng kết Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

09/11/2021

Ngày 08/11/2021, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Lễ tổng kết Kế hoạch hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam để đánh giá kết quả thực hiện nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Tài liệu giới thiệu về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

04/11/2020

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã xây dựng Tài liệu giới thiệu về sự hình thành, mục đích, ý nghĩ của Ngày Pháp luật Việt Nam, các nội dung, hình thức và trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam, cũng như xác định các mô hình, cách thức triển khai Ngày Pháp luật có hiệu quả cần nhân rộng.

Mẫu Pano Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020

30/10/2020

Thực hiện Quyết định số 1986/QĐ-BTP ngày 25/9/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, để thực hiện hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2020, Bộ Tư pháp đã thiết kế các mẫu Pano về chủ đề ngày pháp luật Việt Nam để tuyên truyền, thông tin về những khẩu hiệu Ngày pháp luật năm 2020.