Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020

22/10/2015

- Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 27 đồng chí có tên sau:

1. Phan Chí Hiếu

2. Đồng Ngọc Ba

3. Nguyễn Hồng Diện

4. Nguyễn Khánh Ngọc

5. Nguyễn Văn Hiển

6. Bạch Quốc An

7. Ngô Hải Phan

8. Nguyễn Công Khanh

9. Phạm Tuấn Ngọc

10. Phan Hồng Nguyên

11. Lê Tiến Châu

12. Nguyễn Thị Minh

13. Đặng Hoàng Oanh

14. Cao Xuân Thủy

15. Đào Văn Hội

16. Nguyễn Hồng Tuyến

17. Đỗ Đức Hồng Hà

18. Nguyễn Thanh Bình

19. Trần Tiến Dũng

20. Nguyễn Thị Kim Thoa

21. Nguyễn Thị Tố Nga

22. Nguyễn Đỗ Kiên

23. Nguyễn Văn Sơn

24. Mai Lương Khôi

25. Nguyễn Kim Tinh

26. Đỗ Xuân Lân

27. Nguyễn Tiến Dũng

- Ban Thường Vụ Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2015 - 2020, gồm 9 đồng chí có tên sau:

1. Phan Chí Hiếu

2. Nguyễn Khánh Ngọc

3. Lê Tiến Châu

4. Đặng Hoàng Oanh

5. Mai Lương Khôi

6. Nguyễn Kim Tinh

7. Trần Tiến Dũng

8. Nguyễn Hồng Tuyến

9. Ngô Hải Phan

- Đồng chí Phan Chí Hiếu giữ chức Bí thư, các đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc, Nguyễn Kim Tinh giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp.