Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010 - 2015

01/09/2010

Danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp nhiệm kỳ 2010 - 2015 gồm 21 đồng chí có tên sau:

 1. Nguyễn Quốc Cường
 2. Nguyễn Tiến Dũng
 3. Nguyễn Thúy Hiền
 4. Phan Chí Hiếu
 5. Đào Văn Hội
 6. Nguyễn Hữu Huyên
 7. Nguyễn Duy Lãm
 8. Lê Thành Long
 9. Nguyễn Khánh Ngọc
 10. Nguyễn Thái Phúc
 11. Trần Văn Quảng
 12. Nguyễn Văn Sơn
 13. Lê Hồng Sơn
 14. Hoàng Sỹ Thành
 15. Nguyễn Thị Kim Thoa
 16. Nguyễn Kim Tinh
 17. Lương Đức Tuấn
 18. Đinh Trung Tụng
 19. Hà Kế Vinh
 20. Nguyễn Bá Yên
 21. Lê Thị Hoàng Yến

 

- Ban Thường Vụ, gồm 07 đồng chí có tên sau:

 1. Đinh Trung Tụng
 2. Nguyễn Thúy Hiền
 3. Nguyễn Duy Lãm
 4. Phan Chí Hiếu
 5. Trần Văn Quảng
 6. Lê Hồng Sơn
 7. Hoàng Sỹ Thành

 

- Đồng chí Đinh Trung Tụng giữ chức Bí thư, các đồng chí Nguyễn Thúy Hiền, Nguyễn Duy Lãm giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp.File đính kèm