Thanh Hóa: Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật; tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

09/11/2015
Thanh Hóa: Tổ chức hưởng ứng Ngày Pháp luật; tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Sáng ngày 06/11/2015, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2015; tổng kết, trao giải Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có gần 230 đại biểu là Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các Ban của Tỉnh ủy, các tổ chức, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo các sở, ban, ngành, các cơ quan thành viên Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh; thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; tập thể và cá nhân đạt giải Cuộc thi.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi nhấn mạnh: việc tổ chức Ngày pháp luật là tiếp tục tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL; tiếp tục đưa hoạt động PBGDPL thành hoạt động thường xuyên của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng, thực hiện pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật và vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội; góp phần tăng cường đồng thuận xã hội, niềm tin và đóng góp của nhân dân vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII. Phát huy tích cực, tự giác trong học tập, tìm hiểu pháp luật, tạo chuyển biến căn bản trong ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân.

Đồng chí cũng yêu cầu trong đợt cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật, các cơ quan, đơn vị tăng cường tổ chức các hoạt động như treo áp phích, panô, cờ trên các tuyến đường chính, các khu trung tâm, các trường học, địa điểm công cộng; tổ chức; thi tìm hiểu pháp luật; tăng cường tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở; tổ chức triển lãm tranh, hình ảnh, tài liệu về xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật;  tổ chức các hội nghị, tọa đàm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật mới liên quan đến thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tổ chức giao lưu, đối thoại chính sách giữa cơ quan nhà nước với doanh nghiệp, người dân...

Thay mặt Ban Tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, đồng chí Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Phó Ban Tổ chức cuộc thi đã báo cáo kết quả triển khai Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Sau gần 7 tháng phát động cuộc thi, Ban Tổ chức cuộc thi các cấp đã nhận được 256.000 bài tham gia dự thi. Ban Tổ chức Cuộc thi tỉnh đã trao Giấy chứng nhận và giải thưởng cho 29 cá nhân đạt giải (1 giải nhất, 3 giải nhì, 5 giải ba, 20 giải khuyến khích); 02 giải phụ cho cá nhân cao tuổi nhất, nhỏ tuổi nhất có bài dự thi và khen thưởng 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, triển khai cuộc thi.

Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã đạt được mục đích, yêu cầu đặt ra, là đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý rộng khắp, là một hình thức tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức, chiến sỹ, lực lượng vũ trang, người lao động, các tầng lớp nhân dân.

Nguyễn Oanh