Công ty điện lực Kiên Giang: nâng cao kiến thức pháp luật từ 1 cuộc thi

27/10/2015
Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”  do Bộ Tư Pháp tổ chức được Công đoàn Tổng công ty điện lực miền Nam phát động mọi CBCNV- người lao động đã thu hút sự tham gia nhiệt tình, trách nhiệm của đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty Điện lực Kiên Giang. Sau thời gian phát động, triển khai, cuộc thi đã mang lại nhiều kết quả.

Nâng cao tinh thần học tập Hiến pháp

Hiến pháp năm 2013 là một văn kiện quan trọng, phản ánh ý chí nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, là động lực quan trọng của sự nghiệp phát triển đất nước trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hướng đến mục tiêu: “Dân giàu nước mạnh, dân chủ công bằng văn minh”. Cuộc thi viết tìm hiểu hiến pháp là hoạt động ý nghĩa góp phần phổ biến sâu rộng nội dung của hiến pháp nước Cộng hoà XHCN Việt Nam, nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành bảo vệ Hiến pháp của người lao động trong Công ty. Chính với ý nghĩa đó, Công đoàn Tổng công ty điện lực miền Nam đã có văn bản chỉ đạo triển khai, hướng dẫn các Công đoàn cơ sở của các Công ty Điện lực tham gia cuộc thi. Việc tổ chức, triển khai và vận động người lao động tham gia cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" là một trong những nội dung trọng tâm của Tổng công ty điện lực miền Nam trong nhiệm vụ triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.  Bởi vậy, ngay sau khi cuộc thi được Công đoàn Tổng công ty điện lực miền Nam phát động, Công đoàn Công ty điện lực Kiên Giang đã tổ chức, triển khai cuộc thi cho toàn bộ CBCNV trong đơn vị và được đông đảo cán bộ, đảng viên và người lao động Công ty Điện lực Kiên Giang tham gia. Thông qua bài dự thi, CBCNV Công ty Điện lực Kiên Giang tự giác, chủ động, tìm hiểu, học tập nâng cao nhận thức, hiểu biết của bản thân về Hiến pháp và pháp luật của nước CHXHCN Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Cách tuyên truyền Hiến pháp thiết thực

Hiểu rõ tầm quan trọng và ý nghĩa của cuộc thi, lãnh đạo Công ty điện lực Kiên Giang tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo mọi điều kiện để cán bộ của Công ty tham gia. Cuộc thi này là một sân chơi bổ ích để người lao động trong Công ty biết nhiều hơn về những quy định của Hiến pháp năm 2013 và vận dụng những kiến thức đó vào cuộc sống, cũng như vào công việc của mỗi cá nhân. Có thể khẳng định rằng cuộc thi này là một đợt sinh hoạt chính trị pháp lý, tuyên truyền pháp luật hết sức quan trọng và thiết thực, nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp; nâng cao sự hiểu biết, ý thức chấp hành Hiến pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong công ty. Nhiều CBCNV rất tâm đắc với các câu hỏi của cuộc thi: Gói gọn trong 8 câu hỏi tìm hiểu và 1 câu hỏi tự luận, cuộc thi xoay quanh những nội dung cơ bản của hiến pháp, trong đó có đề cập đến điểm mới trong Hiến pháp, những vấn đề người lao động quan tâm như: Những điểm mới về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND đối với cử tri, về những quy định của Hiến pháp thể hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc, những đổi mới và ý nghĩa của bản Hiến pháp năm 2013 đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước…

Khi Hiến pháp đi vào cuộc sống

Cuộc thi này đòi hỏi người viết phải có sự tìm hiểu sâu sắc và vận dụng liên hệ thực tế trong quá trình hiến pháp được triển khai. Để trả lời các câu hỏi, người viết phải dành nhiều thời gian nghiên cứu và bảo đảm độ chính xác từng câu từ; cùng với đó là chọn tư liệu, sách báo, tranh ảnh liên quan đến từng lĩnh vực, nội dung từng chi tiết trong câu hỏi, bảo đảm chắc chắn, minh họa phù hợp cho bài viết thêm sinh động. Đối với người lao động trong công ty, nhất là đối với là cán bộ, đảng viên trẻ, việc học hỏi nâng cao trình độ kiến thức là một yêu cầu cần thiết nên tham gia cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” được xem là cơ hội để tìm hiểu, học hỏi, bổ sung và nâng cao kiến thức. Qua cuộc thi, bản thân người lao động đã hiểu nhiều hơn, biết nhiều hơn về những quy định của Nhà nước, nhất là bổ sung thêm những kiến thức về những quy định mới trong Hiến pháp năm 2013 để thi hành một cách hiệu quả và đúng pháp luật. Đặc biệt, kiến thức được dung nạp từ cuộc thi là cơ sở, là điều kiện để bản thân áp dụng vào công tác chuyên môn tốt hơn. Thông qua cuộc thi, nhiều CBCNV đã bỏ rất nhiều thời gian vào rất nhiều trang web để tìm hiểu thêm các tư liệu về Hiến pháp như trang Báo điện tử Đảng cộng sản Việt Nam (Dangcongsan.vn), trang web của Quốc hội Việt nam (www.na.gov.vn), trang tư liệu về tìm hiểu Hiến pháp 2013 của Bộ Tư Pháp (moj.gov.vn)… Người dự thi trong công ty còn đọc thêm nhiều bài viết  của các nhà nghiên cứu, phân tích và lý luận về Hiến pháp như các bài viết của PGS. TS.Trần Văn Độ- Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, các bài viết về Hiến pháp của PGS.TS Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quyền con người, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh… Nhiều người đã tự tìm hiểu cuộc thi và tham gia tích cực với những bài dự thi có chất lượng cao. Có những bài được đầu tư công phu, phân tích, nghiên cứu sâu, có sự so sánh giữa các bản Hiến pháp trước đây trong những câu trả lời của mình. Nhiều CBCNV trong công ty rất tâm đắc với các câu hỏi ở câu 5 nói về những điểm mới của Quyền con người và câu 9 về trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp của Nhà nước và từng cá nhân. Đó là những câu hỏi mở đòi hỏi người dự thi phải có tư duy cá nhân sâu rộng, bình luận thuyết phục, thể hiện quan điểm, hiểu biết sâu sắc.

Tham dự cấp trung ương

Sở tư pháp Kiên Giang đã ban hành Công văn số 95/UBND-BTC phê duyệt kết quả cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2013, do  Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Khắc Ghi ký ban hành. Vượt qua 1.264 bài dự thi, Ông Nguyễn Anh Khường, đại điện cho CĐBP Khối Kinh Doanh của CĐCS Công ty Điện lực Kiên Giang đã đoạt giải nhì cá nhân và là một trong 20 bài dự thi của Tình Kiên Giang tham dự tại cấp Trung ương, mang vinh dự về cho Công ty Điện lực Kiên Giang. Các giải khác được trao cho: giải Nhất tập thể thuộc về Trường Tiểu học Pháo Đài 2 - thị xã Hà Tiên, Tòa án nhân dân tỉnh đoạt giải Nhì tập thể, Trường Chính trị tỉnh đoạt giải Ba tập thể. Về giải cá nhân, giải Nhất thuộc về Phan Thị Thanh Thảo đơn vị Trường Chính trị tỉnh; Hai giải nhì khác được trao cho Ngô Hồng Phước đơn vị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, Dương Thị Lý đơn vị Trường THCS Ngô Quyền và Nguyễn Thị Xuân Thu đơn vị VP. Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, có 15 cá nhân đồng giải Ba

Cuộc thi viết tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam có ý nghĩa tuyên truyền sâu rộng trong Công ty điện lực Kiên Giang, là dịp để cán bộ đảng viên, người lao động trong Công ty nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ về quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi công dân đối với Tổ quốc, đề cao tinh thần thượng tôn - sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Có thể nói, cuộc thi mang lại hiệu quả tích cực, từ việc theo dõi, luận bàn và tham gia, góp phần làm nền tảng và nhân rộng sinh hoạt chính trị, pháp lý của người lao động trong Công ty điện lực Kiên Giang./. 

                     Nguyễn Anh Khường -  PC Kiên Giang