Cần Thơ tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

12/10/2015
Cần Thơ tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
Ngày 07 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ - cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố - tổ chức Lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Ông Huỳnh Quốc Lâm - Thành Ủy viên, Gíám đốc Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố chủ trì buổi lễ. Dự buổi Lễ có 80 đại biểu là các thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố; đại diện lãnh đạo các Sở, ban ngành thành phố; thường trực Ủy ban nhân dân quận, huyện; Ban Thi đua khen thưởng - Sở Nội vụ; các thành viên trong Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; lãnh đạo Sở Tư pháp, Trưởng các Phòng và Giám đốc Trung tâm thuộc Sở; Trưởng phòng Tư pháp quận, huyện các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Lễ hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 trên địa bàn thành phố Cần Thơ tập trung trong thời gian 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2015, trong đó cao điểm trong tuần lễ từ ngày 02 tháng 11 năm 2015 đến ngày 09 tháng 11 năm 2015, theo đó, để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật  có chất lượng, thiết thực và hiệu quả, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 2842/STP-PBGDPL ngày 30 tháng 9 năm 2015 về việc hướng dẫn chủ đề và nội dung khẩu hiệu thực hiện Ngày Pháp luật năm 2015. Việc tổ chức Ngày pháp luật nhằm giáo dục cho mọi người trong xã hội ý thức thượng tôn pháp luật, tôn vinh Hiến pháp và pháp luật; khẳng định vị trí, vai trò, ý nghĩa của Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật, lên án, phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, hành vi lệch chuẩn đạo đức xã hội.

Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, Ban Tổ chức Cuộc thi báo cáo tình hình triển khai, phát động cuộc thi. Cuộc thi luôn được các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao nên đã thu hút được đông đảo nhân dân trong toàn thành phố hưởng ứng, tham gia. Sau gần 01 năm tổ chức. Ban Tổ chức cuộc thi đã nhận được 35.562 bài viết của các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, học sinh, sinh viên, trong đó có 20 bài dự thi đạt chất lượng cao gửi tham gia vòng chung khảo tại Trung ương. Tại buổi tổng kết cuộc thi Ủy ban nhân dân thành phố đã tặng 01 Bằng khen cho 01 tập thể và 01 cá nhân đạt giải nhất cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và tặng 21 Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi cho 01 giải nhì tập thể, 02 giải nhì cá nhân, 01 giải ba tập thể, 03 giải ba cá nhân, 14 giải khuyến khích cá nhân.

          Tấn Em - Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp


Trần Tấn Em Sở Tư pháp Cần Thơ