Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các dự án luật, pháp lệnh với Hiến pháp 2013 27/09/2016

Trong hai ngày 26 và 27 tháng 9 năm 2017 tại Đà Lạt, Lâm Đồng, Bộ Tư pháp phối hợp với dự án Quản trị Nhà nước nhằm tăng trưởng toàn diện (GIG) đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá sự phù hợp của các dự án luật, pháp lệnh với Hiến pháp 2013. Đây là hoạt động nằm trong Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp.

Hội thảo “Đánh giá kết quả cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ trong xây dựng luật” 02/08/2016

Nằm trong khuôn khổ hợp tác của Bộ Tư pháp và dự án USAID/GIG hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp (gọi tắt là Hội đồng), trong hai ngày 01 và 02 tháng 8 năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ trong xây dựng luật” tại Phú Yên. Đồng chí Hà Hùng Cường, Nguyên Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng chủ trì và chỉ đạo Hội thảo.

Mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 26/07/2016

Chiều 30/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng đã chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định và Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp đối với dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (TNBTCNN) với sự tham gia của đại diện các Bộ, ngành liên quan.

Kết quả cụ thể hóa quy định của Hiến pháp 2013 về quyền con người, quyền công dân trong xây dựng luật 30/05/2016

Trong hai ngày 30 và 31/5 năm 2016, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo “Đánh giá kết quả cụ thể hóa các quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền công dân trong xây dựng luật” tại Thanh Hóa. Hội thảo nằm trong khuôn khổ hợp tác của Bộ Tư pháp và dự án USAID/GIG hỗ trợ cho hoạt động của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp (gọi tắt là Hội đồng).

Thẩm định dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Không can thiệp sâu vào hoạt động hội và tôn giáo, tín ngưỡng 29/06/2015

Cuối tuần qua, Chủ tịch Hội đồng – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã chủ trì Phiên họp lần thứ 12 của Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 để cho ý kiến về Dự án Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Dự án Luật về hội. Đa số các thành viên Hội đồng cho rằng phải đề cao quan điểm hạn chế sự can thiệp hành chính vào hoạt động nội bộ của các tổ chức tôn giáo cũng như các tổ chức hội.

Phiên họp thứ 10 Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh triển khai thi hành Hiến pháp 06/03/2015

Ngày 5/3, Hội đồng tư vấn thẩm định các dự án luật, pháp lệnh trực tiếp triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 đã họp phiên thứ 10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Hội đồng – Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, để cho ý kiến vào Dự án Luật Trưng cầu ý dân (TCYD). Những vấn đề đề nghị TCYD là một trong những nội dung được các thành viên Hội đồng quan tâm tư vấn.