Khánh Hòa: Tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"

16/10/2015
Khánh Hòa: Tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam"
Chiều ngày 14/10/2015, Ban Tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" tổ chức Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" (cuộc thi) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
 

Đến dự Hội nghị tổng kết và trao giải cuộc thi có gần 200 đại biểu là Lãnh đạo HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; các ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành, đoàn thể, trường học; các địa phương; Ban Tổ chức, Ban Giám khảo; các cá nhân và tập thể đạt giải tại cuộc thi...Ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi chủ trì Hội nghị.

Tính đến 17 giờ ngày 30/4/2015 (thời điểm kết thúc nhận bài thi theo quy định của Ban Tổ chức cuộc thi Trung ương), toàn tỉnh Khánh Hòa có 94.679 bài dự thi với đối tượng dự thi đa dạng, gồm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh niên, học sinh, sinh viên và Nhân dân. Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu cả về nội dung và hình thức với nhiều hình ảnh sinh động, thể hiện sự tâm huyết, đầu tư kỹ lưỡng; nhiều bài dự thi được viết tay sạch đẹp, thể hiện sự nhiệt tình, trách nhiệm của người dự thi; một số bài thi đã minh họa hình ảnh cụ thể, gắn với sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Ban Tổ chức cuộc thi trao Giấy chứng nhận cho 32 cá nhân đạt giải và 08 giải tập thể; anh Nguyễn Minh Quang xã Diên Tân huyện Diên Khánh đạt giải nhất cá nhân; Ban tổ chức cuộc thi thành phố Nha Trang đạt giải nhất tập thể.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Công Thiên nhấn mạnh, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, địa phương...cần tiếp tục đưa Hiến pháp và pháp luật vào cuộc sống để nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong Nhân dân.

                                                                                    Viết Sỹ