Quảng Bình tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" 

18/08/2015
Quảng Bình tổ chức Lễ Tổng kết Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam" 
Sáng ngày 17/8/2015, Ban Tổ chức Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCNViệt Nam" tỉnh Quảng Bình đã tổ chức lễ tổng kết Cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHC Việt Nam". Đến dự và trao giải có đồng chí Nguyễn Tiến Hoàng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi.

Xác định tầm quan trọng của Cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHC Việt Nam" (gọi tắt là Cuộc thi) là một trong những nội dung trọng tâm trong việc triển khai thi hành Hiến pháp 2013, ngay sau khi được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh phát động, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi ở các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Toàn tỉnh đã có 53 đơn vị tham gia với số lượng 67.766 bài dự thi, trong đó có người dự thi sinh năm 1931 và nhiều dự thi là người dân tộc thiểu số. Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị có số lượng bài dự thi lớn như: Sở Giáo dục và Đào tạo 26.761 bài dự thi; huyện Lệ Thủy 10.469 bài dự thi; thị xã Ba Đồn 8.200 bài dự thi; thành phố Đồng Hới 6.525 bài dự thi…

Phát biểu tại lễ tổng kết, Trưởng ban Tổ chức Cuộc thi ghi nhận và biểu dương những tập thể, cá nhân đã có những bài thi xuất sắc trong Cuộc thi. Đồng chí nhấn mạnh: việc tổ chức tốt Cuộc thi đã góp phần quan trọng vào công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp trên địa bàn tỉnh, trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý quan trọng và được cấp ủy Đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, có trách nhiệm. Thời gian tới, các cấp, các ngành cần tiếp tục tuyên truyền nội dung của Hiến pháp với những hình thức phù hợp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân trên địa bàn; rà soát, sửa đổi, bãi bỏ hoặc ban hành mới văn bản pháp luật phù hợp với Hiến pháp; tham gia góp ý có chất lượng dự thảo các Bộ luật, Luật, các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể hóa Hiến pháp; tăng cường tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đánh giá việc triển khai thi hành Hiến pháp...

Phòng PBGDPL

Nhân dịp này, có 03 tập thể và 02 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích trong hưởng ứng Cuộc thi. Ban Tổ chức Cuộc thi đã thống nhất trao giải cho 11 tập thể, trong đó 01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba, 05 giải Khuyến khích; 34 giải cá nhân, gồm: 01 giải Đặc biệt, 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 03 giải Ba, 28 giải Khuyến khích và 03 giải phụ.