Chi bộ Đầu tư xây dựng và mua sắm TSTT: “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo và phát triển”

Chiều ngày 29/9, Chi bộ Đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung trực thuộc Đảng bộ Cục Kế hoạch – Tài chính đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Tới tham dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Phan Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính cùng tập thể các đồng chí Đảng ủy viên và bí thư các chi bộ thuộc Cục.

Chi bộ Đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung trực thuộc Đảng bộ cơ sở Cục Kế hoạch - Tài chính được thành lập tại Quyết định số 11-QĐ/ĐU ngày 16/6/2021 của Đảng ủy Cục Kế hoạch - Tài chính, gồm 20 đảng viên thuộc Phòng Quản lý đầu tư và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung thuộc Cục. Quá trình sắp xếp Ban Quản lý dự án cùng với việc đảng viên nghỉ theo chế độ, chuyển sinh hoạt, Chi bộ hiện tại gồm 13 đảng viên.
Tại Đại hội, Chi bộ đã nghiêm túc tổng kết, đánh giá quá trình hoạt động của Chi bộ kể từ khi thành lập đến nay. Nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh Chi bộ mới thành lập và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và MSTSTT đang thực hiện Đề án giải thể nên có rất nhiều những khó khăn, thách thức, biến động, thiếu hụt về nhân sự, Chi bộ Đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung đã phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò hạt nhân lãnh đạo, nêu cao tinh thần gương mẫu, tiên phong của tổ chức đảng và đảng viên cũng như tinh thần trách nhiệm trong triển khai công việc.
Chi bộ đã kịp thời quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn Đảng ủy, Lãnh đạo Cục để triển khai toàn diện các mặt công tác, cả công tác chính trị, tư tưởng, công tác chuyên môn, xây dựng tổ chức đảng và triển đảng, phối hợp kiện toàn tổ chức bộ máy, công tác đoàn thể xã hội. Chi ủy cùng với lãnh đạo các phòng, ban hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, trong đó trọng tâm và nổi bật là tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 một cách tổng thể, toàn diện, căn cơ, bài bản với nhiều nội dung đổi mới. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm thực hiện, bảo đảm sự thống nhất, đoàn kết trong Chi bộ trong bối cảnh sắp xếp Ban Quản lý dự án...
Bên cạnh những kết quả đạt được đó, Chi bộ cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá và chỉ ra nguyên nhân đối với những vấn đề tồn tại, hạn chế chưa được khắc phục: Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn một số nhiệm vụ công tác tham mưu quản lý, triển khai thực hiện còn chưa đảm bảo tiến độ, chưa đạt kết quả như mong muốn. Kết quả thực hiện Đề án giải thể Ban Quản lý dự án còn hạn chế; rất nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Đề án vẫn chưa được tháo gỡ, giải quyết kịp thời để giải tỏa sức ép, giải quyết tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý dự án.
Tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ đã phát biểu ý kiến, thảo luận, đóng góp ý kiến đối với các báo cáo, thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ. Đại diện Đảng ủy Cục, Lãnh đạo Cục cũng đã biểu dương, ghi nhận những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại cần khắc phục, phấn đấu của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.  
Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và nhất trí cao của các đảng viên trong chi bộ, Đại hội đã bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Tiến Cường - Bí thư Chi bộ, đồng chí Nguyễn Hồ Mạnh Lâm - Phó Bí thư Chi bộ và đồng chí Vũ Xuân Nghiễm - Chi ủy viên. Đại hội đã thông qua Nghị quyết và giao Chi ủy khóa mới căn cứ Nghị quyết Đại hội, trên cơ sở quán triệt nghị quyết của các cấp ủy cấp trên và thực tiễn của chi bộ, xây dựng Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhằm đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ sớm đi vào cuộc sống ngay từ đầu nhiệm kỳ.
Đại hội đã kêu gọi toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất của Chi bộ, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025 đã đề ra./.
Chi bộ Đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản tập trung.
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text