Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Alternate Text08/06/2020

Ngày 5/6, Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Cù Thu Anh, Bí Thư chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý tham dự Hội nghị.

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text