Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính tổ chức thành công Hội nghị Tổ công đoàn

Ngày 25/5, Công đoàn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính đã tổ chức Hội nghị Tổ công đoàn Vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Xuân Lân, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư pháp, Chánh văn phòng Đảng - Đoàn thể Bộ Tư pháp; đồng chí Đỗ Đức Hiển, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính cùng toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Vụ, công chức, người lao động.

Tổ Công đoàn Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính (trực thuộc Công đoàn Bộ Tư pháp) được thành lập theo Quyết định số 25/QĐ-CĐ ngày 01/8/2009 của Công đoàn Bộ. Đến nay, Tổ Công đoàn gồm có 28 công đoàn viên (trong đó có 02 công đoàn viên hiện đang học tập dài hạn tại nước ngoài; 01 công đoàn viên tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị hệ tập trung; 01 công đoàn viên đang trong giai đoạn nghỉ thai sản).
Trong nhiệm kỳ 2017 - 2020, Tổ Công đoàn Vụ đã không ngừng phát huy vai trò là một tổ chức đại diện người lao động khi luôn kịp thời, sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tình hình đời sống của các đồng chí công chức đoàn viên công đoàn để tham mưu cho Lãnh đạo Vụ, Chi ủy trong việc thực hiện các chế độ, chính sách: công tác bình xét thi đua; bổ nhiệm lãnh đạo; nâng lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn; thăm nom, động viên, giúp đỡ các trường hợp công đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, thai sản…Đặc biệt, công đoàn Vụ trở thành “địa chỉ” tin cậy trong phát hiện, tiến cử và dìu dắt đối với các công đoàn viên trẻ tu dưỡng, rèn luyện về đạo đức, chính trị để sớm đứng vào hàng ngũ của Đảng; đồng thời, thực hiện tốt dân chủ cơ sở thông qua các diễn đàn, sinh hoạt chuyên môn, hội nghị, hội thảo, họp lãnh đạo đơn vị, họp đơn vị…để cán bộ, công chức trong Vụ có cơ hội bày tỏ quan điểm, chính kiến một cách thẳng thắn, cởi mở trên tinh thần cầu thị, xây dựng vì sự lớn mạnh và phát triển chung của tập thể Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính.
Tại Hội nghị, các đoàn viên công đoàn Vụ đã thảo luận, cho ý kiến cho dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Các ý kiến phát biểu tập trung đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tồn tại, hướng khắc phục và đề đạt những nguyện vọng đối với nhiệm vụ, kế hoạch hoạt động cũng như công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Xuân Lân đã ghi nhận, tán thành với những ý kiến đóng góp sâu sắc của các đoàn viên công đoàn. Đồng chí khẳng định những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua đã phản ánh sự lớn mạnh toàn diện trên mọi mặt của công tác công đoàn Vụ pháp luật Hình sự - Hành chính. Qua đó, khối đoàn kết trong đơn vị ngày càng được nâng cao và củng cố chặt chẽ. Thay mặt Lãnh đạo Vụ, Chi bộ Vụ Pháp luật Hình sự - Hành chính, đồng chí Đỗ Đức Hiển đánh giá cao các hoạt động của Công đoàn Vụ trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời nhấn mạnh một số giải pháp để Công đoàn Vụ thực hiện tốt các phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Trong đó, đồng chí Đỗ Đức Hiển đặt biệt nhấn mạnh đến vai trò của công tác công đoàn nói chung, Tổ Công đoàn Vụ nói riêng đối với việc xây dựng môi trường làm việc đoàn kết, lành mạnh, vui vẻ, dân chủ và chan hòa.
Hội nghị đã bầu ra Tổ Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2023 gồm 03 đồng chí: đồng chí Lê Thị Vân Anh (Tổ trưởng), đồng chí Lê Thị Hòa (Tổ phó), đồng chí Phạm Dương Thu Hương (Tổ phó). Hội hội cũng bầu ra 03 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text