Alternate Text
Thực hiện vai trò là cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp, theo quy định của Điều 62 Luật TTTP và Điều 6 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP ngày 22/8/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật TTTP, trong năm 2014, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao (TANDTC), Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Viện KSNDTC) và 63 Tòa án nhân dân, 63 Cục Thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiến hành tổng kết 6 năm thi hành Luật TTTP (giai đoạn từ ngày 01/7/2008 đến ngày 30/6/2014) trong cả bốn lĩnh vực dân sự, hình sự, dẫn độ và chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù (chuyển giao NĐCHHPT). Vụ Pháp luật quốc tế xin được lần lượt thông tin về những kết quả tổng kết thi hành Luật Tương trợ tư pháp với loạt bài như sau:Phần thứ nhất: Công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về tương trợ tư pháp sau khi Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 có hiệu lựcPhần thứ hai: Công tác đàm phán, ký và thực hiện các điều ước quốc tế có liên quan đến tương trợ tư phápPhần thứ ba: Công tác thực hiện ủy thác tư pháp – 6 năm nhìn lạiPhần thứ tư: Công tác quản lý nhà nước về tương trợ tư pháp
Alternate Text
Ngày 19 tháng 5 năm 2015 tại Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức chương trình tập huấn Tương trợ tư pháp và hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Pháp luật quốc tế, Bộ Tư pháp nhằm mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng giải quyết yêu cầu ủy thác tư pháp về dân sự.
Sáng 30/9, Bộ Tư pháp đã tổ chức hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Tương trợ tư pháp (TTTP) dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc. Tham dự Hội nghị có đại diện của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao…
Phiên họp Hội đồng diễn ra tại Phòng họp Viện Pháp luật quốc tế La Hay trong khuôn viên Cung điện Hòa Bình, La Hay, Hà Lan từ ngày 24 đến 26 tháng 3 năm 2015. Tham gia Hội nghị có đại diện của hầu hết các quốc gia thành viên và quan sát viên từ các quốc gia được mời tham dự (Andorra, Colombia, Moldova) và đại diện các tổ chức quốc tế (Tổ chức hợp tác kinh tế và phát triển- OECD, Tổ chức tư vấn pháp lý Á Phi- AALCO, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ( ASEAN), Ủy ban Liên hợp quốc về quyền trẻ em (UNCRC), Ủy ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL), Ủy ban quốc tế về hộ tịch (CIEC), Hội đồng châu ÂU, Viện quốc tế về nhất thể hóa luật tư (UNIDROIT), …
Hội nghị đã tổng kết lại những hoạt động và kết quả đạt được trong năm 2014 và bàn về những hoạt động cần được tiến hành trong năm 2015.
Alternate Text
Bài viết cung cấp thông tin về một số hoạt động của Việt Nam trong khuôn khổ Hội nghị La Hay về tư pháp quốc tế, tập trung vào các hoạt động của Bộ Tư pháp với vai trò cơ quan quốc gia, đồng thời cung cấp thông tin về đơn vị đầu mối của Bộ Tư pháp trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ trong khuôn khổ Hội nghị.

Ngày 02/7/2014, tại Xít-ni, Ốt-xtờ-rây-li-a Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam Nguyễn Hòa Bình và Bộ trưởng Tư pháp Ốt-xtờ-rây-li-a, Nghị sĩ Michael Keenan, được sự ủy quyền đầy đủ của hai Chính phủ Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a đã ký Hiệp định Tương trợ tư pháp về hình sự giữa CHXHCN Việt Nam và Ốt-xtờ-rây-li-a.

Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text