Đại hội Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Alternate Text

Sáng ngày 02/06/2020, tại Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên, Công đoàn Trường Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Trường Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Tham dự Đại hội có đồng chí Hoàng Xuân Châu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường; các đồng chí trong Chi ủy, Lãnh đạo Trường cùng 42 đại biểu chính thức là công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường.
Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Yến - Chủ tịch Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên khóa I, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã báo cáo tóm tắt tổng kết các hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời trình bày phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Báo cáo khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm sâu sát, chỉ đạo kịp thời của Công đoàn Bộ Tư pháp, Chi ủy, Lãnh đạo Trường, sự hỗ trợ phối hợp của các đơn vị thuộc Trường, Đoàn Thanh niên của Nhà trường cùng sự nhiệt tình, năng động, tâm huyết của các Ban chấp hành Công đoàn, Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên luôn hoàn thành xuất nhiệm vụ trong các hoạt động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các công đoàn viên. Khắc phục một số mặt hạn chế đã được đưa ra trong báo cáo tổng kết, trong nhiệm kỳ mới, Ban Chấp hành Công đoàn đề ra những chỉ tiêu phấn đấu cụ thể, cố gắng phát huy thực hiện mục tiêu phát triển Trường trong thời gian tới.
Đại hội cũng được nghe những tham luận, ý đóng góp của đại diện Đoàn Thanh niên, các đơn vị thuộc Trường. Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Hoàng Xuân Châu – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đánh giá cao những thành tích mà Công đoàn và tập thể công chức, viên chức và người lao động thuộc Trường đạt được, Đồng chí Hoàng Xuân Châu bày tỏ mong muốn Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ mới với tính kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp của Ban Chấp hành khóa I, đưa ra các giải pháp sáng tạo để nâng cao đời sống vật chất, tình thần của công đoàn viên
Với tinh thần dân chủ, công khai, khách quan, theo hình thức bỏ phiếu kín Đại hội đã bầu ra 05 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên khóa II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 05 đồng chí: Nguyễn Mạnh Cường, Hứa Thị Lan Anh, Hoàng Thị Anh, Đồng Thị Hồng và Nguyễn Thị Hồng Nhung. Đại hội cũng bầu ra đại biểu dự Đại hội đại biểu Công đoàn Bộ Tư pháp gồm 05 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết.
- Trần Xuân Tùng -
 
 
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text