Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Cục QLXLVPHC&TDTHPL nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng ngày 28/5/2020, Đại hội Công đoàn Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Cục QLXLVPHC&TDTHPL) nhiệm kỳ 2020-2025 đã tổ chức thành công, tham dự Đại hội có sự tham gia của đồng chí Phan Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tư pháp, các đại diện của một số đơn vị trong Bộ Tư pháp và cùng các công đoàn viên của Cục QLXLVPHC&TDTHPL.

Trong nhiệm kỳ qua, với vai trò, chức năng của tổ chức công đoàn, Công đoàn Cục đã hoàn thành tốt trách nhiệm là người đại diện, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp cho công chức, viên chức, người lao động. Đời sống vật chất, tinh thần của công đoàn viên được nâng lên rõ rệt.
Công đoàn Cục QLXLVPHC&TDTHPL luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động mới, có tinh thần yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong quản lý, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, đơn vị, từ đó tạo không khí thân thiện, đoàn kết, lao động với hiệu quả và chất lượng cao. Công đoàn Cục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách có liên quan trực tiếp đến công chức, viên chức, người lao động thông qua các Hội đồng nâng lương, Hội đồng thi đua - khen thưởng và qua các hội nghị lấy phiếu tín nhiệm để quy hoạch, bổ nhiệm công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo. Công đoàn chủ động tham gia, đóng góp ý kiến với Lãnh đạo Cục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công chức, viên chức, người lao động như: chế độ cho các đối tượng là con của thương bệnh binh, gia đình khó khăn, công chức chuyển công tác, Công đoàn Cục phối hợp với chính quyền trong việc cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của công chức, viên chức, người lao động như chi hỗ trợ tiền ăn trưa hàng tháng, tổ chức sinh nhật  tập thể theo Quý, chi thu nhập tăng thêm trong các dịp lễ, tổ chức đi nghỉ mát hàng năm, thực hiện đăng ký khám sức khỏe định kỳ; thăm hỏi ốm đau; thực hiện tốt việc hiếu, hỉ...  có quà nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, rằm Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng con của công chức, viên chức, lao động của Cục; kịp thời biểu dương, khen thưởng các cháu học sinh xuất sắc, học sinh giỏi các cấp, đặc biệt là những cháu đạt giải trong các kỳ thi từ cấp quận, huyện trở lên.  Phối hợp cùng với chính quyền Cục tổ chức kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2018; ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/2018). Kịp thời đề xuất với Công đoàn Bộ Tư pháp về việc hỗ trợ tiền ăn trưa đối với công chức, viên chức có hệ số lương 2,34 và tương đương trở xuống; công chức, viên chức có hệ số lương 2,67 hiện đang phải thuê nhà, công chức tập sự. ….
 
Đồng chí  Đặng Thanh Sơn Cục trưởng Cục QLXLVPHC&TDTHPL phát biểu tại  Đại hội đã khẳng định: Công đoàn Cục luôn phối hợp với Văn phòng Cục trong việc tham mưu, đề xuất Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với công chức, viên chức, người lao động trong việc giải quyết nghỉ việc riêng, nghỉ phép theo đúng quy định của pháp luật.       Động viên và khích lệ các công đoàn viên trong đơn vị tích cực tham gia các  hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động. Công đoàn viên của Cục luôn có trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với xã hội khi hưởng ứng các hoạt động xã hội tình nghĩa, ủng hộ lũ lụt, phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.
Đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Cục QLXLVPHC&TDTHPL đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí Phan Thị Hồng Hà – Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ cũng cảm ơn những đóng góp của Công đoàn Cục vào thành tích chung của Công đoàn Bộ.  Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn Cục tiếp tục phát huy những kết quả đạt được,  thực hiện thắng lợi nghị quyết mà Đại hội đã đề ra, trong đó tập trung giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên Công đoàn, đổi mới phương thức hoạt động phù hợp với thực tế; tăng cường quan tâm tới đời sống của đoàn viên.
Đại hội đã nhất trí thống nhất cao bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn Cục QLXLVPHC&TDTHPL nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 3 đồng chí: đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, Chánh Văn phòng Cục giữ chức Chủ tịch Công đoàn Cục; đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy, Chuyên viên phòng Theo dõi thi hành pháp luật giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Cục và đồng chí Phạm Thị Tuyết, Kế toán trưởng của Cục giữ chức Ủy viên Công đoàn Cục. Đồng thời đại hội cũng bầu ra được 04 đại biểu chính thức đại diện Công đoàn Cục QLXLVPHC&TDTHPL  tham dự Đại hội Công đoàn Bộ Tư pháp./.
Cục QLXLVPHC&TDTHPL 
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text