Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý tổ chức thành công Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 5/6, Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý đã tổ chức Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp đến dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Cù Thu Anh, Bí Thư chi bộ, Quyền Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý tham dự Hội nghị.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác công đoàn của Cục Trợ giúp pháp lý đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Công đoàn luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên công đoàn, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng trong việc xây dựng đội ngũ những người lao động mới, có đạo đức tốt, có ý thức kỷ luật, tích cực nghiên cứu nâng cao năng lực, trình độ, gắn bó với cơ quan, đơn vị. Vì vậy, về cơ bản đại đa số người lao động của Cục Trợ giúp pháp lý trong những năm qua đều có tư tưởng chính trị, lập trường quan điểm vững vàng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, gương mẫu chấp hành pháp luật. Trong nhiệm kỳ qua, 100% các công đoàn viên trong Công đoàn cơ sở Cục đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; nhiều cá nhân được tặng danh hiệu, hình thức Lao động tiến tiến, Chiến sĩ thi đua cơ sở, Bằng khen Bộ trưởng, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; đơn vị được tặng danh hiệu, hình thức Tập thể lao động xuất sắc, Bằng khen Bộ trưởng, Cờ thi đua ngành Tư pháp, Huân Chương lao động hạng nhì, …
Các công tác công đoàn khác cũng được Công đoàn cơ sở Cục quan tâm như chăm lo, phát triển đời sống vật chất, tinh thần cho công đoàn viên. Công đoàn Cục đã tham gia xây dựng, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi của cán bộ, công chức, viên chức như chế độ tiền lương, nâng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ nghỉ ốm đau, thai sản… Công đoàn đã thể hiện được vai trò của mình trong việc phối hợp, đề xuất với Lãnh đạo Cục tìm phương án, giải pháp cải thiện đời sống cho công chức, viên chức và người lao động như phối hợp với chính quyền trích từ nguồn quỹ phúc lợi của Cục để động viên công chức, viên chức, người lao động như chi trả thu nhập tăng thêm hàng quý, nhân dịp Tết cổ truyền, các ngày lễ lớn như 30/4, 01/5, ngày Quốc khánh 2/9… Bên cạnh đó, Công đoàn Cục Trợ giúp pháp lý còn tổ chức thăm hỏi, quan tâm động viên kịp thời đoàn viên công đoàn những khi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ và có chế độ hỗ trợ khi đoàn viên công đoàn gặp khó khăn; kịp thời đề xuất với Ban Thường vụ Công đoàn Bộ hỗ trợ tiền ăn trưa cho các đồng chí công chức trẻ có thu nhập thấp.
Mặc dù vẫn còn khó khăn, song công đoàn viên của Cục bằng tấm lòng, tình cảm của mình đã có tham gia nhiều hoạt động xã hội mang tính nhân văn, ý nghĩa giáo dục sâu sắc như Quỹ đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt, ủng hộ các xã biên giới, hải đảo đặc biệt khó khăn, ủng hộ tặng quà chiến sỹ và nhân dân Trường Sa nhân dịp Đoàn công tác của Bộ Tư pháp thăm Ủng hộ quỹ phòng chống covid 19...
Đồng chí  Cù Thu Anh, Quyền Cục trưởng Cục Trợ giúp pháp lý phát biểu tại Đại hội đã khẳng định: Công đoàn Cục luôn phối hợp với Văn phòng Cục trong việc tham mưu, đề xuất Thủ trưởng đơn vị trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi của công chức, viên chức, người lao động. Đồng thời, động viên và khích lệ các công đoàn viên trong đơn vị tích cực tham gia các hoạt động như văn hóa, văn nghệ, thể thao do Công đoàn Bộ Tư pháp phát động. Công đoàn viên của Cục luôn có trách nhiệm với cộng đồng, trách nhiệm với xã hội khi hưởng ứng các hoạt động xã hội tình nghĩa, ủng hộ lũ lụt, phát huy tinh thần tương thân tương ái “lá lành đùm lá rách” của dân tộc Việt Nam.
Ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý trong thời gian qua đã góp phần vào thành công chung của Công đoàn Bộ và hoạt động của Bộ, ngành, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp khẳng định, Công đoàn cơ sở Cục Trợ giúp pháp lý là tổ chức đoàn kết, thống nhất, có tinh thần phối hợp tốt với các đơn vị thuộc Bộ, được Công đoàn Bộ và các đơn vị đánh giá cao.
 
Để thực hiện tốt nhiệm vụ, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Cục khắc phục những khó khăn, động viên các công đoàn viên tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra. Gợi mở phương hướng, biện pháp đẩy mạnh hoạt động công đoàn trong thời gian tới, đồng chí Khương Thị Thanh Huyền đề nghị Ban Chấp hành công đoàn cơ sở Cục tiếp tục thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và các lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường đổi mới phương pháp thực hiện nhiệm vụ, nâng cao trách nhiệm được giao nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.
Tại Đại hội, các công đoàn viên đã bầu ra được Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 05 đồng chí, trong đó Chủ tịch công đoàn là đồng chí Vũ Thị Hoàng Hà. Đại hội cũng đã bầu ra 5 đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, trong đó có 4 đai biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./.
 
Lê Thúy - Cục Trợ giúp pháp lý
 

 
Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text Alternate Text