Hội nghị Tư pháp Việt Nam- Lào mở rộng lần thứ 3: Tiếp tục ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Hội nghị Tư pháp Việt Nam- Lào mở rộng lần thứ 3: Tiếp tục ký kết nhiều thỏa thuận hợp tác

Sáng ngày 27/9, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam- Lào mở rộng lần thứ 3 được tổ chức tại Thanh Hóa. Bộ trưởng Bộ tư Pháp Lê Thành Long và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lào ông Xay-xỉ-Xẳn-ti-vông đồng chủ trì Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Lê Thành Long nhấn mạnh, “Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Lào mở rộng lần thứ 3 là một sự kiện quan trọng, là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, là thành quả của tỉnh bạn, tình đồng chí thủy chung, son sắt giữa Bộ và ngành Tư pháp hai nước. Hội nghị là một diễn đàn để các cơ quan tư pháp và THADS địa phương các tỉnh đường biên và các tỉnh kết nghĩa của Việt Nam – Lào thảo luận, đề xuất những giải pháp tăng cường hợp tác giữa các cơ quan tư pháp và THADS hai nước. Và quan trọng hơn cùng nhau giải quyết những vấn đề pháp lý và tư pháp phát sinh theo tinh thần thực hiện hóa chủ trương hướng về cơ sở của công tác tư pháp, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên của người dân và gìn giữ đường biên giới hòa bình Việt Nam – Lào…”.
    
Trước đó, Hội nghị Tư pháp các tỉnh có chung đường biên giữa Lào- Việt lần thứ 2 được tổ chức vào ngày 29/07/2014, tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Hội nghị lần thứ 2 đã thống nhất: Bộ Tư pháp Lào - Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành có liên quan của hai nước, để đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện Thỏa thuận của hai Chính phủ Lào và Việt Nam về giải quyết vấn đề di cư tự do, hôn nhân không giá thú ở khu vực biên giới của hai nước; Đề nghị hai Bộ Tư pháp của hai nước, xem xét thành lập tổ nghiên cứu, tổng kết và đánh giá lại việc tổ chức thực hiện Hiệp định Tương trợ Tư pháp về dân sự và hình sự giữa hai nước; Các tỉnh có chung đường biên 10 tỉnh, tăng cường và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hỗ trợ về các quy phạm pháp luật và hòa giải, để cho người dân hiểu biết pháp luật của hai nước, giúp người dân tôn trọng và thực thi pháp luật…
Hội nghị đã nghe 10 báo cáo chính của phía Việt Nam và Lào với những đánh giá tương đối toàn diện và sâu sắc về quan hệ hợp tác tư pháp giữa hai nước trong thời gian qua. Tình hình về thực hiện kết luận Hội nghị tư pháp các tỉnh có chung đường biên giới Việt – Lào mở rộng lần thứ 2; Công tác quản lý và đăng ký quốc tịch và hộ tịch ở các địa phương vùng biên và tình hình thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ về việc giải quyết vấn đề di cư tự do và kết hôn không giá thú của người dân vùng biên hai nước. Tăng cường phối hợp trong công tác THADS trong các địa phương vùng biên và đẩy mạnh tương trợ tư pháp theo Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa hai nước Việt Nam –Lào; Đẩy mạnh hợp tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật cho các địa phương của Lào.

Hội nghị nhất trí đánh giá, kể từ sau Hội nghị Tư pháp giữa các tỉnh có chung đường biên giới lần thứ 2 thì công tác đăng ký quản lý hộ tịch, giải quyết các vấn đề quốc tịch tại các tỉnh miền biên giới hai nước Việt Nam – Lào ngày càng được tăng cường. Cơ quan tư pháp tại các tỉnh biên giới Việt –Lào tích cực phối hợp thực hiện thỏa thuận giữa hai Chính phủ về giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới. Hội nghị cũng đánh giá hai bên đã có cố gắng thực hiện các quy định có liên quan của Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự giữa hai nhà nước. Đồng thời cũng chỉ ra những vướng mắc trong việc thực thi Hiệp định. Trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật, các cơ sở đào tạo luật thuộc Bộ Tư pháp Việt Nam đã đẩy mạnh hợp tác bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác pháp luật và tư pháp Lào… Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã tuyển sinh và tiếp nhận hơn 300 học viên Lào để đào tạo. Tại hội nghị đại diện Trường Trung cấp Luật Đồng Hới đã khẳng định cam kết với lãnh đạo hai bộ sẽ quản lý, đào tạo các học sinh chất lượng tốt nhất.
Ngành Thi hành án các địa phương chung đường biên giới tiếp tục phối hợp trong công tác thi hành án dân sự và hình sự. Các Sở Tư pháp các tỉnh vùng biên giới phối hợp tăng cường các hoạt động đã thỏa thuận tư pháp như tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật, hòa giải, trợ giúp pháp lý. Bộ trưởng Lê Thành Long và Bộ trưởng Tư pháp Lào Xay-xỉ-xẳn-ti-vông bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, những kết quả quan trọng đạt được tại Hội nghị này sẽ tiếp tục tạo động lực mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống đặc biệt, toàn diện giữa hai ngành Tư pháp hai nước. Góp phần thiết thực vào việc gìn giữ quan hệ chung giữa hai nước cũng như vào việc xây dựng khu vực Đông Nam Á, châu Á hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.
Kết thúc Hội nghị hai bên đã ký kết Biên bản thỏa thuận giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào về việc triển khai Dự án Hỗ trợ Học viện Tư pháp Lào; Chương trình hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Lào năm 2017 và Thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Luật Hà Nội và Học viện Tư pháp Quốc gia Lào.