Kinh nghiệm quốc tế về cải cách hệ thống pháp luật và tư pháp
Đào tạo tư pháp ở các nước ASEAN - So sánh tổng quan về hệ thống và chương trình đào tạo

Báo cáo nghiên cứu Đào tạo tư pháp ở các nước ASEAN: So sánh tổng quan về hệ thống và các chương trình đào đạo được xây dựng nhằm mục đích hỗ trợ các cơ sở đào tạo tư pháp của ASEAN và các bên có liên quan khác trong việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác xuyên biên giới về đào tạo tư pháp ở ASEAN.

Cải cách tư pháp ở Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

Đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc cải cách tư pháp ở nước ta hiện nay. Điều này đã được thể hiện trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Để thực hiện thành công công cuộc cải cách tư pháp theo tinh thần của Nghị quyết 49-NQ/TW nói chung, hoàn thiện, đổi mới tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp nói riêng thì việc nghiên cứu về tổ chức và hoạt động của hệ thống tư pháp các quốc gia trên thế giới để từ đó có những so sánh đánh giá, tiếp thu có chọn lọc những nhân tố tích cực vận dụng vào thực tế nước ta là hết sức quan trọng.

Tìm hiểu mô hình công chứng trên thế giới và kinh nghiệm tham khảo cho Việt Nam

Hiện nay, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng đang được Quốc hội xem xét thông qua, theo đó, cùng với những nội dung khác trong dự án Luật, vấn đề công chứng đối với giao dịch bất động sản cũng là một nội dung giành được nhiều sự quan tâm. Bài viết này trình bày một số nét cơ bản về mô hình công chứng giao dịch bất động sản của một số nước trên thế giới, qua đó cung cấp thêm thông tin tham khảo nhằm góp phần vào việc nghiên cứu nâng cao chất lượng mô hình công chứng giao dịch bất động sản ở nước ta hiện nay, bảo đảm hợp lý, khả thi, phù hợp với điều kiện thực tiễn của đất nước

CEDAW, QUYỀN PHỤ NỮ VÀ TUỔI NGHỈ HƯU Ở VIỆT NAM

Khuyến nghị của UN về chấm dứt phân biệt đối xử với phụ nữ ở Việt Nam

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp pháp lý

Trong 2 ngày 28 và 29/3, với sự hỗ trợ của một số tổ chức Liên hợp quốc, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về trợ giúp pháp lý. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đến dự, phát biểu khai mạc Hội thảo cùng sự tham dự của nhiều đại biểu trong nước và quốc tế.

Thực thi có hiệu quả các quy định về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia

Nhằm nội luật hóa các quy định có liên quan của điều ước quốc tế về tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia mà nước ta là thành viên, Bộ luật Hình sự năm 2015 đã có nhiều quy định sửa đổi, bổ sung. Các sửa đổi, bổ sung này được các chuyên gia quốc tế tham dự hội thảo do Bộ Tư pháp tổ chức ngày 23/5 hoan nghênh và chia sẻ thêm những kinh nghiệm để thực thi hiệu quả các điều khoản mới.

Việt Nam - Argentina chia sẻ kinh nghiệm cải cách tư pháp

Ngày 15/11/2011, đoàn công tác nghiên cứu kinh nghiệm cải cách tư pháp Việt Nam đã kết thúc chuyến thăm và trao đổi kinh nghiệm tại Argentina sau 5 ngày làm việc.

Mong muốn tham khảo nhiều kinh nghiệm quốc tế về cải cách tư pháp và pháp luật

Chiều 11/7/2011, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã tiếp xã giao ông Christophe Bahuet – Phó Giám đốc Quốc gia Chương trình phát triển LHQ (UNDP) - đến chào trước khi kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam.

Một vài suy nghĩ về cải cách tư pháp ở Ca-na-đa, Trung Quốc và Nhật Bản

 Được sự đồng ý của Chủ tịch Nước, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương dẫn đầu đi thăm và nghiên cứu về công tác cải cách tư pháp ở các nước Ca-na-đa, Trung Quốc và Nhật Bản. Là thành viên của Đoàn, tôi xin thông tin một số nhận thức về công tác cải cách tư pháp ở các nước nói trên như sau:

Việt Nam-Trung Quốc trao đổi về cải cách tư pháp

 Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Việt Nam luôn quan tâm, mong muốn học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong công cuộc cải cách và mở cửa, đặc biệt là kinh nghiệm cải cách tư pháp.

Canada sẵn sàng hỗ trợ tư pháp cho Việt Nam

Canada sẵn sàng hỗ trợ đào tạo cán bộ tư pháp, cải cách quản lý hành chính, thủ tục tòa án, tham gia hỗ trợ người dân Việt Nam tiếp cận dịch vụ tư pháp.