Tiếp xã giao nguyên Chánh án Tòa Phúc thẩm khu vực 9 Hoa Kỳ

Tiếp xã giao nguyên Chánh án Tòa Phúc thẩm khu vực 9 Hoa Kỳ

Sáng 22/9, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp nguyên Chánh án Tòa Phúc thẩm khu vực 9 Hoa Kỳ J.Clifford Wallace.

Mục đích của chuyến thăm và làm việc lần này của nguyên Chánh án J.Clifford Wallace tại Việt Nam là cung cấp thông tin cho Bộ Tư pháp, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm và quan điểm về hệ thống tư pháp giữa hai nước cũng như vai trò của luật sư trong hệ thống tranh tụng, quản lý vụ án, hòa giải trong tố tụng.
Tại buổi tiếp, ngài J.Clifford Wallace cũng chia sẻ các biện pháp giải quyết án tồn đọng, theo ông, Việt Nam nên tập trung thực hiện từng bước, trước tiên là quản lý án, thủ tục hòa giải, sau đó là tập trung vào tố tụng – tranh tụng.
Cảm ơn sự hỗ trợ của phía Hoa Kỳ đối với Việt Nam trong việc quản lý án cũng như việc chia sẻ ý tưởng vận hành cơ chế tố tụng tại Tòa án, Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã thông tin cho ngài J.Clifford Wallace về quá trình cải cách tư pháp tại Việt Nam hiện nay. Thứ trưởng cho rằng cải cách tư pháp đòi hỏi sự tham gia của nhiều cơ quan trong đó có Bộ Tư pháp và khẳng định Bộ Tư pháp sẽ tham gia vào quá trình thực hiện ý tưởng vận hành cơ chế tố tụng mà Thẩm phán đã nêu, đồng thời mong muốn kết quả của ý tưởng sẽ được nhân rộng, chia sẻ để nhiều người biết đến, nhất là đối với những thẩm phán trẻ.