Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
670/QĐ-TBTC 06/04/2015 Quyết định Tiểu ban tổ chức - Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Kế hoạch tổ chức Hội thi tiếng hát ngành Tư pháp lần thứ III và Hội thao ngành Tư pháp lần thứ II
671/QĐ-BCĐ 06/04/2015 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 3272/QĐ-BCĐ ngày 05/12/2014 của Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam về việc thành lập Ban Tổ chứ
1091/BCĐ-BTC 07/04/2015 Ban Tổ chức Hội thao ngành Tư pháp lần thứ II Điều lệ giải thi đấu cầu lông, bóng bàn, tennis chào mừng Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2015)
20/03/2015 Tiểu ban tổ chức - Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Thể lệ Hội thi “ Tiếng hát Ngành Tư pháp lần thứ III” Khối cụm Bộ Tư pháp
633/BCĐ-TBTC 04/03/2015 Công văn Tiểu ban tổ chức - Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Công văn về việc tham gia Hội thi tiếng hát và Hội thao Ngành Tư pháp khối Bộ Tư pháp và tổ chức pháp chế
417/QĐ-BTP 04/03/2015 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định về việc thành lập Ban Giám khảo Cuộc thi sáng tác ca khúc về Ngành Tư pháp và về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
51/QĐ-BCĐ 09/01/2015 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Khu vực Miền đông Nam bộ
23/QĐ-BCĐ 06/01/2015 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Miền núi phía Bắc
3410/QĐ-BCĐ 19/12/2014 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Khu vực Đồng bằng Bắc bộ
3333/QĐ-BCĐ 17/12/2014 Quyết định Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước và kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi văn nghệ và Hội thao khu vực thi đua Khối cơ quan Tư pháp các tỉnh Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long