Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Cơ quan ban hành Trích yếu
2027/BTP-TĐKT 04/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp Hướng dẫn xét khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện các phong trào thi đua của ngành Tư pháp và công tác pháp chế
1968 /BTP-TĐKT 01/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2926/QĐ-BTP ngày 22/11/2019 và gửi báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, công tác khen thưởng giai đoạn 2016-2020
1990 /BTP-TĐKT 02/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp Về việc xây dựng bài viết về gương điển hình tiên tiến của đơn vị để phục vụ công tác in sách; gửi hình ảnh, tư liệu hoạt động của đơn vị phục vụ làm phim tư liệu tại Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành Tư pháp
2195/BTP-TĐKT 17/06/2020 Công văn Bộ Tư pháp Hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận điển hình tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2015-2020
2379/QĐ-BTP 16/09/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
740/QĐ-BTP 03/04/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Thành lập Ban chỉ đạo tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/81945-28/8/2020)
5007/BTP-TĐKT 17/12/2019 Công văn Bộ Tư pháp Công văn hướng dẫn bình xét, công nhận, đề nghị công nhận điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020
5008/BTP-TĐKT 17/12/2019 Công văn Công văn hướng dẫn tổ chức Đại hội TĐYN, Hội nghị ĐHTT ở các đơn vị tiến tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
2926/QĐ-BTP 22/11/2019 Quyết định Bộ Tư pháp Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước hoặc Hội nghị Điển hình tiên tiến ở các đơn vị tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V
57/QĐ-BTP 13/01/2020 Quyết định Bộ Tư pháp Ban hành Kế hoạch tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V